日蘭辭典+

3 resultaten voor 「罵倒」
日蘭辭典 (titelwoord)
batō罵倒
zn. afkeurende kritiek o; afbreken o.; geschetter o,; uitschelden o. ¶ 罵倒する schelden op; uitschelden; afbreken; schetteren tegen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <罵倒>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
罵倒batou beschimping; gescheld; verguizing; scheldwoorden; schimpwoorden; invectief
罵倒するbatousuru beschimpen; uitschelden; schelden op; schimpen op; uitvaren tegen; iem. voor rotte vis uitmaken; door de modder sleuren; verguizen; tekeergaan tegen; afgeven op; smalen op
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '罵倒', strategie: exact). 
2005-2023