日蘭辭典+

3 resultaten voor 「聳える」
日蘭辭典 (titelwoord)
sobieru聳える

i.w. zich verheffen.

日蘭辭典 (trefwoord)
shinogu凌ぐ

t.w. (1) [耐へる] dulden; doorstaan; uithouden; verduren. i.w. (2) [防ぐ] zich behoeden voor; zicht beschutten tegen. (3) [凌駕する] de baas zijn; t.w. overtreffen. i.w. (4) [聳える] zich verheffen boven. ¶ 退屈を凌ぐ den tijd dooden. ¶ 困難を凌ぐ moeilijkheden te boven komen. ¶ を凌ぐ zich van zijn superieuren niets aantrekken. ¶ 凌ぎ難い onduldbaar; ondragelijk; niet door te komen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <聳える>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
聳えるsobieru uittorenen; hoog uitsteken; oprijzen; uitrijzen; uitstijgen; zich hoog verheffen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '聳える', strategie: exact). 
2005-2023