日蘭辭典+

5 resultaten voor 「致す」
日蘭辭典 (titelwoord)
itasu致す
t.w. (1) [行ふ] doen; verrichten. (2) [招來] te weeg brengen; veroorzaken. (3) [輸送] vervoeren; transporteeren. ¶ どう致しまして niet te danken. ¶ 失禮いたしました neem mij niet kwalijk. ¶ 致す een dienst bewijzen; zijn best doen voor. ¶ 致す zijn leven opofferen. ¶ は自ら禍を致したのだ hij heeft het aan zichzelf te wijten; het is zijn eigen schuld. ¶ 富を致す rijkdom vergaren.
日蘭辭典 (trefwoord)
mataseru待たせる
t.w. laten wachten. ¶ お待たせ致しましてすみません het spijt mij, dat ik u heb moetlaten wachten.
shōkai紹介
zn. introductie v. ¶ 紹介狀 introductiebrief. ¶ 紹介する introduceeren; voorstellen. ¶ 山田氏を御紹介す “ter introductie van den heer Yamada.”¶ 山田を御紹介致します mag ik u den heer Yamada voorstellen?
chōdai頂戴

(1) [下さい] geef mij; mag ik hebben? (2) […して頂戴] als het u belieft; zoo goed zijn. ¶ 頂戴geschenk. ¶ それを貸して頂戴 leen het me als het u belieft. ¶ 大層おいしく頂戴致しました het heeft mij lekker gesmaakt.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <致す>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
致すitasu (1) doen; verrichten; (2) teweegbrengen; doen ontstaan; veroorzaken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '致す', strategie: exact). 
2005-2023