日蘭辭典+

3 resultaten voor 「藝者」
日蘭辭典 (titelwoord)
geisha藝者
(芸者) zn. geisha v. ¶ 藝者をあげる geisha’s laten komen. ¶ 藝者買ふ geisha’s huren.
SUPPLEMENT (titelwoord)
geisha芸者
(藝者) zn. (1) [modern] gespecialiseerd kunstzinnig beroep voor vrouwen die zich via gerespecteerde instellingen hebben bekwaamd in traditionele vormen van kunsten als zang, dans, het bespelen van de 三味線 shamisen en verfijnde omgangsvormen, om bij gelegenheid van banketten of partijen, gehuld in traditionele kledij het gezelschap te vermaken met de eerder genoemde traditionele kunsten en hun persoonlijke charme. (2) [in vroeger tijden] aanduiding voor iemand die zich had bekwaamd in toen gangbare kunsten op het vlak van zang, dans en muziek en die beroepsmatig werkzaam was als entertainer (3) als (2), maar tevens bereid tot het verlenen van seksuele diensten N.B. in vroeger tijden, met name in de Edo Periode (1603-1868), kon de term geisha zowel verwijzen naar mannelijke als vrouwelijke entertainers. In de beginperiode van de opkomst van het beroep kon naar specifiek vrouwelijke entertainers verwezen worden met de benaming 女芸者 onna geisha. In de Edo periode kon men tevens afhankelijk van de regio de termen 芸子 geiko of 芸妓 geiki gebruiken om specifiek een vrouwelijke entertainer aan te duiden. Tegenwoordig zijn de termen 芸者 en 芸妓 in standaard Japans synoniem, terwijl in de regio Kyōto de term 芸子 wordt gebruikt. In de Edo Periode waren geisha trendsetters op het vlak van de mode en entertainment. In de overgangsperiode van modernisering van de Japanse samenleving vanaf 1868 ontstond er meer dan eerder het geval was overlap met prostitutie, met name door slechte economische omstandigheden. Na de tweede wereldoorlog en het aantrekken van de economie verdween deze vorm van prostitutie, maar nam ook het aantal puur als entertainers werkzaam zijnde geisha sterk af, ongetwijfeld als resultaat van de ontwikkeling van andere vormen van entertainment. In de huidige tijd (2008) zijn het voorkomen en het repertoire van geisha in hoge mate vastgelegd en gemodelleerd naar de bloeitijd van het beroep in de Edo Periode (1603-1868).

日蘭辭典 (trefwoord)
neko
zn. (1) [動物] poes v.; kat v.; kater (牡) m. (2) [藝者] geisha v. ¶ 族 de katachtigen. ¶ をかぶる onschuldig gezicht zetten. ¶ も杓子も letterlijk iedereen. ¶ に小判 paarlen voor de zwijnen.
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 3 treffers, (zoekopdracht: '藝者', strategie: exact). 
2005-2022