日蘭辭典+

2 resultaten voor 「見直す」
日蘭辭典 (titelwoord)
minaosu見直す
i.w. (1) [再び見る] nog eens kijken; nog eens overwegen (考へ直す). (2) [よいに向ふ] beter worden; aan de beterende hand zijn.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <見直す>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
見直すminaosu (1) aantrekken [van de markt enz.]; bijtrekken; zich herstellen; opleven; ten goede keren; verbeteren; beter worden [van patiënt enz.]; er weer bovenop komen; (2) herbekijken; heroverwegen; opnieuw bekijken; opnieuw overwegen; opnieuw onderzoeken; (3) hoger (weten te) waarderen; een betere opinie krijgen van; een hogere dunk krijgen; hoger achten (vanwege); opnieuw erkennen; herwaarderen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '見直す', strategie: exact). 
2005-2023