日蘭辭典+

8 resultaten voor 「言葉」
日蘭辭典 (trefwoord)
hana
zn. (1) [植物の] bloem v.; bloesem v. (2) [骨牌] speelkaarten v.mv. (3) [儀] fooi v.; gratificatie v. (4) [精華] bloem v.; de trots v.; de keur v. ¶ が咲く bloeien; bloesems dragen. ¶ を摘む bloemen plukken. ¶ を手折る bloem afplukken; een vrouw bezitten (女を). ¶ 引く kaart spelen. ¶ 軍隊中の keur der troepen. ¶ 國民の de bloem van de natie. ¶ を咲かす furore maken; opgang maken. ¶ 言はぬが het is beter er niet over te spreken. ¶ ある言葉 bloemrijke taal.
SUPPLEMENT (trefwoord)
ryakusu略す
t.w. afkorten. ¶ 最近、「地産地消」という言葉をよく耳にします。「地産地消」と は、「地元生産地元消費」を略した言葉で、「地元で生産されたも のを地元で消費する」という意味ですSaikin, ‘chisan chishō’ to yū kotoba wo yoku mimi ni shimasu. ‘chisan chishō’ to wa, ‘jimoto seisan jimoto shōhi’ wo ryakushita kotoba de, ‘jimoto de seisansareta mono wo jimoto de shōhisuru’ to yū imi desu. Recentelijk horen we vaak de uitdrukking ‘chisan chishō’. Dat is een afkorting van ‘jimoto seisan jimoto shōhi’ en heeft de betekenisplaatselijk geproduceerde producten plaatselijk consumeren’. (youtube)
wago和語

Japans dat niet ontleend is aan een andere taal (en ook niet gevormd is naar een andere taal); authentiek Japans; inheems Japans; Japans dat in vorm teruggaat op het Japans dat gesproken werd in Japan voorafgaand aan de invloed uit met name China vanaf de 5de eeuw. Een andere term hiervoor is yamato kotoba 大和言葉.

TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Minami Hiroshi╱De psychologie van Japanners 〈41:1-4〉南博『日本人の心理』
われわれ日本人は、外國人にくらべると、「幸福」ということばを使うことが非常に少ない。とくに日常の會話では、「ぼくは幸せです」とか「わたし幸福よ」という文句を使えば、大へんキザであるか、芝居がかって聞える。
そうして、書きことばでは、手紙などに、「幸甚に存じます」とか「幸せに存じます」と書いたりするけれども、それは、やはりよそ行きのことばである。どうみても、決して實感を伴ったことばではない。

Wareware Nihonjin wa, gaikokujin ni kuraberu to, ‘kōfuku’ to yū kotoba wo tsukau koto ga hijō ni sukunai. Toku ni nichijō no kaiwa de wa, ‘boku wa shiawase desu’ to ka ‘watashi wa kōfuku yo’ to yū monku wo tsukaeba, taihen kiza de aru ka, shibai katte kikoeru.
Sō shite, kakikotoba de wa, tegami nado ni, ‘kōjin ni zonjimasu’ to ka ‘shiawase ni zonjimasu’ to kaitari suru keredomo, sorewa, yahari yosoiki no kotoba de aru. Dō mite mo, kesshite jikkan wo tomonau kotoba de wa nai.


Vergeleken met buitenlanders is het extreem zeldzaam dat wij Japanners de uitdrukking ‘gelukkig’ gebruiken. In het bijzonder in de spreektaal klinkt het ongemeend of melodramatisch wanneer iemand de frase ‘ik ben gelukkig’ gebruikt.
En met respect tot de schrijftaal, in brieven en dergelijke, schrijven we dingen als ‘ik ben verheugd’ of ‘ik ben gelukkig’, maar dat is uiteindelijk beleefdheid. Hoe je het ook bekijkt, dat zijn geen uitdrukkingen die echte gevoelens overdragen. [1953]
over:o- en go-「御」について
(prefix) het voorvoegsel 御 kan uitgesproken worden als o of als go. In het eerste geval (o-) betreft het meestal woorden die van oorsprong Japans zijn (大和言葉 Yamato kotoba). o- kan voor de meeste zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt. Belangrijke uitzonderingen waarvoor o- niet wordt gebruikt zijn (i) zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden die met o beginnen (ii) lange woorden als ほうれん草 hōrensō ‘spinazie’ (iii) de meeste buitenlandse woorden (maar weer wel onder andere: おビール o-biiru ‘bier’; おタバコ o-tabako ‘tabak; sigaretten’, おズボン o-zubon ‘broek’, d.w.z. woorden die al zeer lang deel zijn van de spreektaal). In het geval van go- gaat het meestal om zelfstandige naamwoorden die gevormd zijn naar het Chinees (漢語 kango, dikwijls gevolgd door する suru), maar dan weer niet wanneer die woorden te zeer spreektaal zijn (denk aan お肉 o-niku ‘vlees’; お電話 o-denwa ‘telefoon’, etc.). In modern Japans wordt het voorvoegsel vaak in kana geschreven. De betekenis wisselt afhankelijk van de context en de gebruikte werkwoordsvormen en constructies. (1) beleefdheid of respect. ¶ お早うございま。 o-hayō gozaimasu. Goedemorgen. ¶ お疲れさまです。 o-tsukaresama desu. [een groet naar werkenden, ook onder collega’s] (afhankelijk van de context) Werk ze; Werk ze nog. ¶ お手紙をありがとうございました。 o-tagami wo arigatō gozaimashita. Hartelijk dank voor uw brief. (2) eerbied of ondergeschiktheid tonen. (2) お待たせいたしました。 o-matase itashimashita. Dank u wel voor het wachten. 明日お電話をさしあげます。 myōnichi o-denwa wo sashiagemasu. Morgen zal ik u bellen. (3) vertrouwdheid, voor meisjesnamen.

NB bij sommige woorden is het voorvoegsel vrijwel verplicht geworden; bij andere is het deel van de betekenis.

(Drohan,ADOBJG)


shiburi仕振
銀行員は「仕振」(しぶり)という言葉使う約束時間守るか、期限通りに必要書類提出するか、言葉遣いは丁寧か、といった顧客の定性的な側面評価するために用いる言葉だ。あまりにも仕振悪い、と評価されると、どれだけ定量面では良好な属性の顧客であっても取引断ることある。 (twitter)

Bankbedienden gebruiken het woord “仕振” (shiburi) [‘manier van doen; gedrag’]. Het is een woord dat ze gebruiken om aan te geven hoe een klant scoort op vragen als: is [hij of zij] punctueel, levert [hij of zij] de vereiste documenten binnen de gestelde termijn, is het taalgebruik [van de klant] beleefd, enzovoort. Indien de shiburi van de klant als te slecht wordt ingeschat, maakt het niet uit hoeveel goede kanten de klant verder nog heeft, de transactie wordt geweigerd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <言葉>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
言葉遣い ; 言葉づかいkotobazukai de manier van uitdrukken; uitdrukking; fraseologie; zinsbouw en woordgebruik van een spreker of schrijver; de specifieke manier van spreken van een persoon; spreekwijze; woordkeuze
言葉kotoba (1) taal; spraak; (2) woord; term; uitdrukking met een specifieke betekenis; (3) zinsnede; deel van een volzin; (4) uitdrukking; (5) spreekwijze; manier van uitdrukken; uitdrukking; fraseologie; zinsbouw en woordgebruik van een spreker of schrijver; (6) dialect; streektaal; gewesttaal; patois; (7) uiteenzetting; verklaring; beschrijving; exposé; (8) uitspraak; uiting; uitlating; opmerking; (9) spreekwoord; proverbium; adagium; spreuk; kernspreuk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '言葉', strategie: exact). 
2005-2023