日蘭辭典+

7 resultaten voor 「諦める」
日蘭辭典 (trefwoord)
akirameru諦る
(諦める) i.w. berusten in; genoegen nemen met; zich neerleggen bij; (放棄) hoop opgeven; hoop laten varen.
shinu死ぬ
i.w. sterven; doodgaan; overlijden. ¶ 死んで居る dood; levenloos. ¶ 死ぬ tot den dood. ¶ 死ぬ覺悟で ten koste van zijn leven. ¶ 死んでも zelfs al moest het leven kosten. ¶ 死んだ風をする zich dood houden. ¶ 死んだ者諦める de hoop opgeven, dat iemand nog in leven is. ¶ 燒け死ぬ levend verbranden. ¶ 凍え死ぬ doodvriezen. ¶ 怪我で死ぬ aan zijn wonden sterven. ¶ 死んだ overleden; wijlen; -zaliger. ¶ 死ぬかと思ふ het gevoel hebben, dat zijn laatste uur geslagen is; denken, dat men gaat sterven.
inga因果
zn. (1) [原因結果] oorzaak en gevolg. (2) [不運] noodlot o. (3) [應報] vergelding v. ¶ 因果關係 causaal verband; causaliteit. ¶ 因果應報 vergelding; karma. ¶ 因果法則 wet van oorzaak en gevolg. ¶ 因果の noodlottig; rampzalig. ¶ 因果諦める berusten in zijn lot. ¶ 因果を宿す zwanger zijn door een misstap. ¶ 親の因果報いる de kinderen boeten voor de zonden der ouders.
tenmei天命
zn. lot o. voorbeschikking v.; wil des hemels; voorzienigheid v. ¶ 天命諦める berusten in zijn lot.
unmei運命
zn. lot o.; noodlot o.; voorbeschikking v. ¶ 運命の寵兒 gelukskind; gunsteling der fortuin. ¶ 運命諦める in het noodlot berusten. ¶ 運命開拓する zijn fortuin zoeken. ¶ 運命づけられてゐる voorbestemd zijn; gedoemd zijn. ¶ 運命論 fatalisme. ¶ 運命線 gelukslijnen der hand. ¶ 運命共にする het lot deelen met.
dame駄目

zn. onmogelijkheid v; nutteloosheid v.; bn. vergeefsch; nutteloos; onbruikbaar; onmogelijk. ¶ 駄目にする bederven; onbruikbaar maken. ¶ 駄目になる mislukken; nutteloos zijn; vergeeefsch zijn. ¶ やって見ても駄目だ we behoeven het niet eens te probeeren. ¶ それは駄目だ dat lukt niet; dat zal niet gaan; dat kan niet; dat mag niet. ¶ もう駄目だ het loopt mis het hem; er is geen hoop meer voor hem. ¶ とても駄目だから諦めなさい daar er toch niets meer aan te doen is, moet er nu maar in berusten.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <諦める>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
諦めるakirameru opgeven; prijsgeven; laten varen; berusten; zich schikken; zich neerleggen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '諦める', strategie: exact). 
2005-2022