日蘭辭典+

3 resultaten voor 「迷う」
日蘭辭典 (trefwoord)
hitsuji
zn. schaap (緬羊) o,; ram (牡) m.; ooi (牝) v,; lam (子) o. ¶ 迷へる羊 verloren schaap. ¶ 羊の肉 schapenvleesch. ¶ 羊の毛 schapevacht. ¶ 羊飼 herder.
samayou彷徨ふ
(さ迷う) i.w. rondzwerven; (判斷に迷ふ) niet weten, wat te doen; geen raad weten; weifelen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <迷う>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
迷うmayou (1) verdwalen; de weg kwijtraken; verdolen; de verkeerde weg opgaan; afdwalen; [i.h.b.] dwalen; dolen; afdolen; [w.g.; fig.] afpadig raken; [Belg.N.] verloren lopen; (2) niet weten wat men doen moet; dubben; aarzelen; in dubio staan; besluiteloos zijn; van streek zijn; twijfelen; weifelen; in verwarring verkeren; in de war gebracht zijn; het met zichzelf oneens zijn; op twee gedachten hinken; in tweestrijd staan; de kluts kwijt zijn; (3) bekoord worden; verleid worden; verblind zijn; verdwaasd zijn; zijn hoofd op hol laten brengen; (4) onverlost blijven; geen rust kennen; geen vrede vinden; ronddolen; rondwaren; ronddwalen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '迷う', strategie: exact). 
2005-2022