日蘭辭典+

1 resultaat voor 「道德」
日蘭辭典 (titelwoord)
dōtoku道德

(道徳) zn. zedelijkheid v.; deugd v.; moraal v. ¶ 道德的 zedelijk; moreel; ethisch. ¶ 道德上 uit een zedelijk oogpunt. ¶ 道德學 zedeleer. ¶ 道德家ぶる den zedemeester uithangen. ¶ 道德心 zedelijk gevoel; geweten. ¶ 道德主義 zedelijke beginselen. ¶ 道德頽廢 demoralisatie. ¶ 道德的責任 moreele verantwoordelijkheid.

Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, (zoekopdracht: '道德', strategie: exact). 
2005-2023