日蘭辭典+

35 resultaten voor 「適」
日蘭辭典 (titelwoord)
tamatama

bw. (1) [稀に] zelden; een enkelen keer. (2) [偶然] toevallig; onverwachts.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <適>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
適えるkanaeru inwilligen; honoreren; gunstig beschikken op; toestaan; verhoren; alloueren; [veroud.] involgen; [veroud.] verwilligen
適したtekishita gepast; geschikt; passend; adequaat; geknipt
適すtekisu geschikt zijn; in aanmerking komen; gepast zijn; passend zijn; [form.] voegzaam zijn; aangewezen zijn; toepasselijk zijn; adequaat zijn; toereikend zijn; geëigend zijn; geknipt zijn; passen; liggen
適するtekisuru geschikt zijn (voor); in aanmerking komen voor; gepast zijn (voor); passend zijn (voor); [form.] voegzaam zijn (voor); aangewezen zijn; toepasselijk zijn; adequaat zijn; toereikend zijn; geëigend zijn; geknipt zijn (voor); passen bij; liggen
適任tekinin (1) aangewezen persoon; juiste man; vrouw; (2) geschikt; passend; gepast; geknipt; geëigend; uit het goede hout gesneden; bekwaam; competent; gekwalificeerd
適切tekisetsu (1) gepastheid; geschiktheid; juistheid; adequatie; aangewezenheid; toepasselijkheid; raakheid; relevantie; pertinentie; (2) gepast; passend; juist; geschikt; behoorlijk; geëigend; adequaat; aangewezen; voegzaam; toepasselijk; treffend; raak; relevant; afdoend; pertinent; naar behoren; naar den eis
適切なtekisetsuna gepast; passend; juist; geschikt; geknipt; geëigend; adequaat; aangewezen; voegzaam; toepasselijk; treffend; raak; ad rem; relevant; afdoend; pertinent
適切にtekisetsuni passend; gepast; behoorlijk; naar behoren; voegzaam
適合tekigou aanpassing; accommodatie; navolging; conformiteit; overeenstemming; overeenkomst; compatibiliteit; congruentie
適合するtekigousuru zich conformeren aan; zich schikken naar; zich voegen naar; overeenstemmen met; in overeenstemming zijn met; zich aanpassen aan; meegaan met; overeenkomen met; congrueren met; stroken met; kloppen met; aansluiten bij; sporen met; beantwoorden aan; corresponderen met
適宜tekigi geschikt; gepast; passend; toepasselijk; aangewezen; gelegen; juist
適宜なtekigina geschikt; gepast; passend; toepasselijk; aangewezen; gelegen; juist
適宜にtekigini (1) geschikt; gepast; passend; (2) volgens eigen goeddunken; naar eigen believen; naar verkiezing; naar smaak; naar wens; naar eigen oordeel; naar eigen inzicht; naar bevind van zaken
適度tekido (1) maat; gematigdheid; matigheid; juiste hoeveelheid; juiste proportie; (2) met mate; niet te veel; [cul.] precies gaar
適度のtekidono gematigd; matig; moderaat; gemodereerd
適当tekitou (1) geschiktheid; gepastheid; toepasselijkheid; (2) gepast; geschikt; passend; voegzaam; toepasselijk; geëigend; aangewezen; adequaat; treffend; juist; billijk; (3) gepast; juist schikkend; niet overdreven; vrijblijvend; neutraal
適当なtekitouna (1) gepast; geschikt; passend; voegzaam; toepasselijk; geëigend; aangewezen; adequaat; treffend; juist; billijk; (2) gepast; juist schikkend; niet overdreven; vrijblijvend; neutraal
適応tekiou aanpassing; accommodatie; [biol.] adaptatie
適応させるtekiousaseru aanpassen; adapteren; in overeenstemming brengen met; passend maken; geschikt maken
適応するtekiousuru zich aanpassen aan; zich accommoderen aan; zich adapteren aan
適応力tekiouryoku aanpassingsvermogen; accommodatievermogen
適応性tekiousei (1) aanpasbaarheid; (2) aanpassingsvermogen; accommodatievermogen
適応能力tekiounouryoku aanpassingsvermogen; accommodatievermogen; vermogen om zich te schikken
適性tekisei geschiktheid
適所tekishyo juiste plaats; passende omgeving
適材適所tekizaitekishyo de juiste persoon op de juiste plaats; precies de man die men zoekt
適格tekikaku (1) competentie; bevoegdheid; geschiktheid; kwalificatie; adequatie; capabiliteit; bekwaamheid; habiliteit; capaciteit; (2) bevoegd; competent; geschikt; capabel; adequaat; gekwalificeerd; gerechtigd; bekwaam; habiel
適正tekisei passend; billijk; redelijk; schappelijk; fair; geschikt; juist; correct; terecht
適温tekion (1) juiste temperatuur; gepaste temperatuur; (2) matige temperatuur
適用tekiyou toepassing
適用するtekiyousuru toepassen; in praktijk brengen
適者生存tekishyaseizon overleving van de sterksten; het overleven van hen die het best zijn aangepast; survival of the fittest
適訳tekiyaku passende vertaling
適 ; 偶tama incidenteel; occasioneel; nu en dan voorkomend; doodenkel; toevallig; onregelmatig; irregulier; zeldzaam; niet veelvuldig; vaak (voorkomend); sporadisch; niet dik; dun gezaaid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 34 treffers (zoekopdracht: '適', strategie: exact). 
2005-2023