日蘭辭典+

3 resultaten voor 「間に合ふ」
日蘭辭典 (trefwoord)
arazunba非ずんば
vw. tenzij; tenware; indien niet; anders. ¶ 今日に非ずんば(又は非ざれば)間に合ふまい als het vandaag niet gebeurd, is het te laat; het is te laat, tenzij het vandaag gebeurd; het moet vandaag gebeuren, anders is het te laat.
au合ふ
(合う) i.w. (1) [適合] passen. (2) [一致] het eens zijn; eensgezind zijn. (3) [符號] overeenstemmen; uitkomen; beantwoorden aan. (俗) kloppen. (4) [氣候食物が] goed bekomen; goed zijn voor. (5) [調律] harmonieeren; goed samenklinken. (6) [正當] juist zijn; goed loopen (時計が). ¶ 上衣が合はない de jas past niet. ¶ 意見が合ふ van dezelfde opinie zijn. ¶ 勘定が合はない de rekening klopt niet. ¶ 人相書に合って居る stemt overeen met het signalement; beantwoordt aan de beschrijving. ¶ 御口に合ひますか is het naar uw smaak? ¶ 蝦が性に合はない kreeft bekomt mij niet goed; ik kan niet tegen kreeft. ¶ 此のピアノは調子が合はない deze piano is ontstemd. ¶ 間に合ふ op tijd zijn.
karōjite辛うじて
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 3 treffers, (zoekopdracht: '間に合ふ', strategie: exact). 
2005-2020