日蘭辭典+

19 resultaten voor 「隣」
日蘭辭典 (trefwoord)
migi
zn. (1) [右の方] rechterkant m. ¶ 右の rechtsch; rechter. bn. (2) [上記の] bovengenoemd; bovenstaand. ¶ 右に rechts. ¶ 右 onze buurman rechts. ¶ 右と言へば左 opzettelijk tegenspreken. ¶ 右に出る de baas zijn. ¶ 右へ折れる rechts afslaan. ¶ 右側 rechterkant. ¶ 右利 rechtschheid. ¶ 右利 rechtsch. ¶ 右手 rechterhand; rechterarm. ¶ 右側をお通りなさい rechts houden!
een

(bepaald hoofdtelwoord, ter onderscheid ook geschreven als één)

[alleen of bijwoordelijk gebruikt] ichi [, 1, ]; hitotsu [一つ, 1つ, 1つ]
¶ Ik schoof een stuk op het bord één plaats naar voren. Boku wa boodo no ue no koma wo hitotsu mae ni susumeta. 僕はボードの上の駒を一つ前に進めた。 (TTC)

[verbonden met een ander woord, attributief] ichi no [の, 1の, の]; hitotsu no [一つの, 1つの, 1つの] ¶ Het warenhuis was leeg op één meubel na. Sooko ni wa kagu ga hitotsu no hoka ni wa nani mo nakatta. 倉庫には家具一つの他には何もなかった。 ¶ Hij heeft maar één doel in zijn leven, en dat is geld verdienen. Kare wa jinsei ni tatta hitotsu no mokuhyoo shika motte inai. Sore wa kanemooke de aru. 彼は人生たった一つの目標しかもっていない。それは金もうけである。 (TTC)

[met een maatwoord; er zijn meer dan honderd maatwoorden, maar het wago (inheems Japans) hitotsu (no) is bruikbaar als alternatief, behalve bij mensen (één persoon is altijd hitori)] ¶ Eén brood alstublieft. Pan ippon kudasai. パン一本下さい。 ¶ Ik zou nog een laken willen. Moofu wo moo ichimai hoshii no desu. 毛布をもう枚ほしいのですが。 ¶ Dit boek kun je in maar één winkel krijgen. Kono hon wa tada ikken no mise de dake nyuushu dekiru. このただ軒のだけ入手できる。 ¶ Ik kan ook geen $40 betalen voor één boek. Issatsu no hon ni yonjuu doru mo shiharaenai. 冊のに40ドルも支払えない。 ¶ Echter, ik was niet alleen, het leek dat er nog één andere persoon - dat wil zeggen nog één ander lid van de soort ‘zeldzame gast’ aanwezig was. Shikashi boku dake de wa naku, moo hitori - iya moo ippiki no chanchaku ga itarashii. しかし僕だけではなく、もうひとり―いや、もう匹の珍客がいたらしい。 (TTC)

(onbepaald lidwoord)

[het Japans heeft geen onbepaald lidwoord; “een” kan onvertaald blijven ... ] ¶ Ze plukte een appel voor me. Kanojo wa watashi ni ringo wo moide kureta. 彼女は私にリンゴをもいでくれた。 ¶ Breng een stoel uit de kamer hiernaast aljeblieft. Tonari no heya kara isu wo motte kite kudasai. 部屋から椅子を持って来て下さい。 (TTC)

[ ... of vertaald worden met equivalenten van het telwoord één] ¶ Ik heb hem een boek gegeven. Watashi wa kare ni hon wo issatsu yatta. 私は彼に冊やった。 ¶ Ze zong een lied terwijl ze naar me glimlachte. Kanojo wa boku ni hooemi kakenagara ikkyoku utta. 彼女は僕に微笑みかけながら曲歌った。 ¶ Pak een stoel uit de kamer hiernaast alsjeblieft. Tonari no heya kara isu wo hitotsu totte kite kudasai. 部屋からいすを1つ取ってきてください。 (TCC)

[in de betekenis van “een bepaald(e)”] aru [ある, 或る, ] ¶ Ze lijkt op een populaire zangeres. Kanojo wa aru ninki kashu ni nite iru. 彼女はある人気歌手に似ている。 (TTC) 

[Dit lemma gebruikt oo-spelling.]

TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈1:1-5〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
古いである。偶然それが明治十三年の出来事だと云うことを記憶している。どうして年をはっきり覚えているかと云うと、その頃は東京大学の鉄門の真向いにあった、上条と云う下宿屋に、このの主人公と一つ隔てた同士になって住んでいたからである。その上条が明治十四年に自火で焼けた時、も焼け出された一人(いちにん)であった。その火事のあった前年の出来事だと云うことを、は覚えているからである。

Het is een oud verhaal. Toevallig herinner ik me dat die affaire in Meiji 13 was. Dat ik me het jaar zo goed herinner komt doordat ik destijds woonde in het pension Kamijou, recht tegenover de IJzeren Poort van de Universiteit van Tokyo, en de hoofdpersoon van dit verhaal de huisgenoot direct naast mij was. Toen Kamijou in Meiji 14 in vlammen opging, was ik een van de mensen die dakloos werden gemaakt. Het is dat ik me herinner dat die affaire plaatsvond het jaar voorafgaand aan die brand.
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈1:10-11〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
先ずざっとこう云う性の尊敬を受け、それに乗じて威福を擅にすると云うのが常である。然るに上条でを利かせている、の壁は頗るを殊にしていた。

Mazu zatto kō yū tachi no otoko ga sonkei wo uke, sore ni jōjite ifuku wo hoshiimama ni suru to yū no ga tsune de aru. Shikaru ni Kamijō de haba ga kikasete iru, boku no kabe tonari no otoko wa sukoburu omomuki wo koto ni shite ita.

Wel, het was normaal dat zo’n soort man respect kreeg en zich daarvan bediende om naar wens zijn invloed uit te oefenen. Echter, als ik het heb over de man die mijn buurman was in Kamijou en daar zijn invloed deed gelden, die had een uitzonderlijke stijl.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <隣>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
隣 ; 隣りtonari hiernaast; naast; ernaast; vlak naast; naburig; naastgelegen; aangrenzend; belendend; aanpalend; aanliggend; adjacent; contigu; buur-
隣の芝生は青いtonarinoshibafuhaaoi het gras is bij de buren groener; ± het is daar beter
隣り合うtonariau aan elkaar grenzen; naburig …; aangrenzend …; aangelegen …; aanliggend …; belendend …
隣人rinjin (1) buur; buurman; nabuur; nevenman; [Belg.N.; spreekt.] gebuur; [verzameln.] buurt; (2) medemens; naaste; evenmens; evennaaste; medebroeder; [veroud.] natuurgenoot
隣保同盟rinpodoumei [Gr.gesch.] amphictionie
隣国tonariguni (1) buurland; nabuurstaat; aangrenzend land; aangrenzende staat; (2) [vanuit Japans standpunt] China; Korea
隣国ringoku buurland; nabuurstaat; aangrenzend land; aangrenzende staat
隣接rinsetsu naburigheid; nabuurschap; aangrenzing; belending; contiguïteit
隣接したrinsetsushita naburig; aangrenzend; belendend; aangelegen; aanliggend; aanpalend
隣接するrinsetsusuru zich bevinden naast; palen aan; grenzen aan; aanliggen tegen; [gew.] reinen; aanpalend …; aangrenzend …; aanliggend …
隣接のrinsetsuno aangrenzend; aanpalend; belendend; aanliggend; naastgelegen; naburig; buur-
隣接県rinsetsuken buurprefectuur; nabuurprefectuur; aangrenzende prefectuur
隣村tonarimura buurdorp; naburig; nabijgelegen dorp; volgend dorp
隣村rinson buurdorp; naburig; nabijgelegen dorp; volgend dorp
隣邦rinpou buurland; nabuurstaat; aangrenzend land; aangrenzende staat
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: '隣', strategie: exact). 
2005-2022