日蘭辭典+

13 resultaten voor 「面目」
日蘭辭典 (titelwoord)
menboku面目
zn (1) [名譽] waardigheid v.; eer v. (2) [顏色] gezicht o. ¶ 面目なる zijn familie tot eer strekken. ¶ 面目關する de eer is er mede gemoeid. ¶ 面目保つ zijn eer hoog houden; (俗) zijn figuur redden. ¶ 面目失ふ een gek figuur slaan; beschaamd staan. ¶ 面目改める een geheel ander aanzien krijgen.
日蘭辭典 (trefwoord)
kao
(顔) zn. (1) [] gezicht o.; gelaat o.; uiterlijk o. (2) [面目] eer v. (3) [面附] gelaatstrekken m. ¶ 知らない iemand, dien men niet kent; onbekende. ¶ 知らないをする doen alsof men iemand niet kent; doen alsof men van niets weet. ¶ が廣い veel kennissen hebben. ¶ 合はすがない niet onder de oogen durven komen. ¶ と相談する in den spiegel kijken. ¶ を洗ふ het gezicht wasschen. ¶ を出す zich vertoonen; tegenwoordig zijn. ¶ 顰める zuur gezicht trekken. ¶ 人のを立てる iemands goede naamredden. ¶ 判る ik zie het aan je gezicht!
kimari極まり
zn. (1) [決定] regeling v.; bepaling v. (2) [秩序] regelmaat v.; orde v. (3) [規則] regel m. (4) [習慣] gewoonte v.; gebruik o. (5) [面目] verlegenheid v.; schaamtegevoel o. ¶ 極まりのない ongeregeld; onregelmatig. ¶ 極まり文句 staande uitdrukking; afgezaagde wijze van zeggen. ¶ 極まりが悪い beschaamd zijn; zich schamen.
ushinau失ふ
t.w. verliezen; i.w. kwijtraken; beroofd worden van. ¶ 子を失ふ een kind verliezen. ¶ 職を失ふ buiten betrekking geraken; baantje verliezen. ¶ 失ふ blind worden. ¶ 面目失ふ beschaamd staan.
kokutai國體
(国体) zn. nationale structuur v.; nationaliteit v.; de eer van het vaderland (國家面目).
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <面目>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
面目を一新するmenmokuwoisshinsuru (1) iets een ander gezicht geven; onherkenbaar maken; (2) zich een nieuwe look aanmeten; een gedaanteverwisseling ondergaan; metamorfoseren
面目を失うmenbokuwoushinau z'n gezicht verliezen; afgaan; gezichtsverlies lijden; inleveren; z'n prestige verliezen; van z'n reputatie inboeten; [Belg.N.] van z'n pluimen verliezen; laten
面目を施すmenbokuwohodokosu eer behalen aan; eer inleggen met
面目無いmenbokunai het gênant vinden; zich schamen; zich generen; beschaamd zijn
面目躍如menbokuyakujo dat is een kolfje naar iems. hand; dat is iem. ten voeten uit; daarmee doet men z'n naam alle eer aan; dat is typisch voor ~
面目躍如menmokuyakujo dat is een kolfje naar iems. hand; dat is iem. ten voeten uit; daarmee doet men z'n naam alle eer aan; dat is typisch voor ~
面目menboku (1) reputatie; eer; prestige; aanzien; krediet; goede naam; (2) gezicht; gelaatstrekken; voorkomen; uiterlijk
面目menmoku (1) gezicht; gelaatstrekken; voorkomen; uiterlijk; (2) basisprincipes; geboden; regel; voorschrift; (3) reputatie; eer; prestige; aanzien; krediet; goede naam
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: '面目', strategie: exact). 
2005-2023