日蘭辭典+

2 resultaten voor 「預かる」
日蘭辭典 (titelwoord)
azukaru預かる
t.w. in bewaring nemen; zorg op zich nemen van; zorg dragen voor.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <預かる>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
預かるazukaru (1) bewaren; houden; in bewaring nemen; in deposito nemen; in depot nemen; zorgen voor; zorg dragen voor; verzorgen; onder z'n hoede nemen; passen op; oppassen; letten; verantwoordelijk zijn voor; opvangen; [子供を] in de kost nemen; (2) beheren; het beheer voeren over; leiden; voeren; toezicht hebben op; (3) [けんかを] bemiddelen; intermediëren; settelen; afwikkelen; (4) inhouden; voor zich houden; nog niet bekendmaken; achterwege laten; [コメントを] zich onthouden van; nalaten; wachten met; opschorten; ervan afzien; (5) [sumō-jargon] [勝負を] onbeslist laten; (6) niet terugtrakteren; (7) renteloos lenen; (8) huren; pachten; in pacht nemen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '預かる', strategie: exact). 
2005-2023