日蘭辭典+

6 resultaten voor 「駄目」
日蘭辭典 (titelwoord)
dame駄目

zn. onmogelijkheid v; nutteloosheid v.; bn. vergeefsch; nutteloos; onbruikbaar; onmogelijk. ¶ 駄目にする bederven; onbruikbaar maken. ¶ 駄目になる mislukken; nutteloos zijn; vergeeefsch zijn. ¶ やって見ても駄目だ we behoeven het niet eens te probeeren. ¶ それは駄目だ dat lukt niet; dat zal niet gaan; dat kan niet; dat mag niet. ¶ もう駄目だ het loopt mis het hem; er is geen hoop meer voor hem. ¶ とても駄目だから諦めなさい daar er toch niets meer aan te doen is, moet er nu maar in berusten.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <駄目>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
駄目dame (1) [go-term] neutraal vakje; (2) [ton.] (waarschuwing voor een) slecht punt in de regie; de opvoering; het scenario; script enz.; (3) slecht; niet-deugend; waardeloos; nietswaardig; nep; (4) nutteloos; onbruikbaar; ongeschikt; vergeefs; vruchteloos; zinloos; infructueus; onnut; ~ heeft geen zin; het haalt niets uit; er is niets mee te beginnen; hopeloos; naar de maan; bliksem; verknoeid; mislukt; (5) onmogelijk; tot mislukken gedoemd; incapabel; dat lukt niet; zo gaat het niet; dat wordt niets; (6) dat is verboden; dat past niet; dat mag niet; dat gaat niet aan; dat is niet toegestaan; daar komt niets van in; dat is hier contrabande; nee; laat dat; stop; niet doen
駄目なdamena (1) slecht; niet-deugend; waardeloos; nietswaardig; incapabel; onbekwaam; incompetent; (2) nutteloos; onbruikbaar; ongeschikt; vergeefs; vruchteloos; zinloos; infructueus; onnut; hopeloos; verknoeid; mislukt; (3) onmogelijk; tot mislukken gedoemd; (4) verboden; ongeoorloofd; ongepast
駄目にするdamenisuru bederven; verknoeien; tenietdoen; ongedaan maken; verknallen; verprutsen; verpesten; doen mislukken; te gronde richten; ruïneren; vergallen; een streep halen door; ondersteboven gooien; dwarsbomen; doorkruisen; fnuiken; verijdelen; verstoren; de grond in boren; een puinhoop maken van; naar de knoppen helpen; [vulg.] verkloten
駄目になるdameninaru (1) op niets uitdraaien; uitlopen; tot niets komen; niets worden; niets opleveren; er niets van terechtkomen; in het water vallen; naar de knoppen gaan; naar de maan gaan; naar de bliksem gaan; met een sisser aflopen; misgaan; mislopen; mislukken; ten onder gaan; in de vernieling gaan; [Belg.N.] om zeep gaan; [Belg.N.] naar de vaantjes gaan; [vulg.] naar de kloten gaan; (2) bederven
駄目元damemoto [~である] het blijft toch hetzelfde; je bent even goed af; je verliest er niets aan; je hebt niets te verliezen; het kan toch geen kwaad
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: '駄目', strategie: exact). 
2005-2023