日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘aandacht schenken’
日蘭辭典 (trefwoord)
kokoro
zn. hart o.; ziel v.; geest m.; innerlijk o.; inborst v. ¶ の狹い kleinzielig; bekrompen. ¶ 正しい het hart op de rechte plaats. ¶ を合わせ eens van zin. ¶ に印す in het hart griffen. ¶ 開く zijn hart openleggen. ¶ を入かへる zich beteren. ¶ から van ganscher harte. ¶ は in zijn hart; in den grond. ¶ 人のを汲む zich verplaatsen in de gevoelens van een ander. ¶ ありげの vol beteekenis. ¶ をやすめる zich geruststellen. ¶ 引く aantrekken; verleiden. を落着ける tot bezinning komen. ¶ を用ゐる aandacht schenken aan. ¶ を盡す zijn best doen. ¶ 置なく naar hartelust; ronduit (率直に); vrijelijk. ¶ の儘に geheel vrijwillig; uit vrijen wil.
omonpakaru慮る
t.w. rekening houden met; aandacht schenken aan; voorzorg nemen tegen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aandacht schenken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
歯牙に懸けるshiganikakeru aandacht schenken; besteden aan; ter sprake brengen; in het midden brengen; in overweging nemen; behandelen; ingaan op
歯牙の間に置くshiganokannioku aandacht schenken; besteden aan; ter sprake brengen; in het midden brengen; in overweging nemen; behandelen; ingaan op
顧みるkaerimiru (1) omkijken; omzien; achterom kijken; (2) terugzien op; terugblikken op; terugkijken op; een terugblik werpen op; (3) terugdenken aan; zich weer voor de geest halen; roepen; in de herinnering terugroepen; (4) omkijken naar; omzien naar; zich aantrekken; aandacht schenken; besteden aan; zich bekreunen om; zich bekommeren om; zich gelegen laten liggen aan; rekening houden met; denken aan; in aanmerking nemen; acht slaan op
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.54 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'aandacht schenken', strategie: exact). 
2005-2022