日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘aanleiding’
日蘭辭典 (trefwoord)
jitan事端
zn. oorzaak van een kwestie; aanleiding tot de moeilijkheden.
de
vz. (1) [時間の場合] in; over; op. (2) [場所の場合] in; op; te. (3) [手段の場合] door; door middel van; per; met. (4) [年齡の場合] op. (5) [材料の場合] van. (6) [乘物の場合] per; met. (7) [價格の場合] voor; tegen. (8) [原因の場合] door; in verband met; naar aanleiding van; wegens. (9) [用語の場合] in. ¶ 一箇月で出來ます het is over een maand klaar. ¶ 銀座で逢ふ in de Ginza elkaar ontmoeten. ¶ 東京in Tokyo. ¶ バタビヤで op Batavia. ¶ の前で voor. ¶ の外で buiten. ¶ ひきで door protectie. ¶ 手紙per brief. ¶ 時間で借りる per uur huren. ¶ 斤で賣る per pond verkoopen. ¶ 廿歳で op zijn twintigste jaar. ¶ 作る van hout maken. ¶ 汽車で per spoor; met den trein. ¶ 一圓で賣る voor een yen verkoopen. tegen een yen verkoopen. ¶ 氣で缺席する wegens ziekte afwezig zijn. ¶ 肺病で死ぬ aan tering sterven. ¶ 蘭語in het Hollandsch.
gūin偶因
zn. toevallige oorzaak v.; onwillekeurige aanleiding v.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpus開花
¶ 天候が寒いと多くの植物開花できない。 Als het weer koud is kunnen de meeste planten niet bloeien. ¶ イタリアンルネッサンスを開花させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。 Het was de verdienste van Giotto dat hij de aanleiding creëerde die de Italiaanse renaissance deed ontluiken. ¶ 彼は数学の才能開花した。 Hij toonde aanleg voor wiskunde. ¶ 音楽の才能は普通早く開花する。 Talent voor muziek openbaart zich gewoonlijk op jonge leeftijd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aanleiding>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
トリガーtorigaa (1) trekker; pal; (2) [techn.] trigger; (3) [fig.] trigger; aanleiding
事由jiyuu reden; oorzaak; grond; aanleiding
切っ掛けkikkake (1) start; aanzet; begin; signaal; (2) kans; gelegenheid; aanleiding; (3) aanknopingspunt; hint; aanwijzing; houvast; spoor; [fig.] ingang
原因genin (1) oorzaak; grondoorzaak; reden; aanleiding; predispositie; (2) factor; medebepalend element; omstandigheid; (3) bron; wortel; origine; oorsprong
契機keiki (1) kans; gelegenheid; geschikte omstandigheid; aanleiding; (2) (in de filosofie) moment
導火線doukasen (1) lont; (2) aanleiding; trigger; oorzaak
引き金 ; 引鉄hikigane (1) trekker; pal; (2) wat de aanzet tot iets vormt; trigger; aanleiding; directe oorzaak
曰くiwaku (1) reden; aanleiding; achterliggend verhaal; (2) aldus; dixit; volgens; naar … beweert; luidens
機会kikai kans; gelegenheid; aanleiding
機縁kien (1) [boeddh.] aanleg voor en voorbeschiktheid tot de leer; (2) aanleiding; gelegenheid; kans; motief; oorzaak; karma
理由riyuu (1) reden; het waarom; grond; aanleiding; oorzaak; argumenten [hebben om]; overweging; beweegreden; motief; [uit dien] hoofde; [uit] kracht [van]; [met] recht; (2) excuus; verschoningsgrond
誘因yuuin motief; beweegreden; drijfveer; aanleiding; reden; grond
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'aanleiding', strategie: exact). 
2005-2023