日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘aanmoedigen’
日蘭辭典 (trefwoord)
chikara
zn. (1) [] kracht v. (2) [權] macht v.; invloed m. (3) [能力] bekwaamheid v.; vermogen o. (4) [效果] doeltreffendheid v.; doelmatigheid v. (5) [助] steun m. (6) [氣力] energie v.; geestkracht v. (7) [語勢] nadruk m.; klem v. ¶ の及ぶ限り naar zijn beste vermogen. ¶ に任せて uit alle macht. ¶ 人のになる iemand tot steun zijn. ¶ を籠めて言ふ met nadruk zeggen. ¶ を落す den moed verliezen. ¶ 之にを得て hierdoor aangemoedigd. ¶ 不滅 behoud van arbeidsvermogen. ¶ calorische energie.
genki元氣
(元気) zn. energie v.; geestkracht v. ¶ 元氣がよい zich goed voelen; gezond zijn. ¶ 元氣がない zich onlekker gevoelen; niet in de stemming zijn; (俗) in de put zijn. ¶ 元氣づく moed vatten. ¶ 元氣をつける aanmoedigen; hart onder den riem steken.
kobu鼓舞
zn. opwekking v.; aanmoediging v.; aansporing v. ¶ 鼓舞する opwekken; aansporen; aanmoedigen.
shinkō振興
zn. aanmoediging v.; opwekking v. ¶ 振興する opwekken; aanmoedigen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aanmoedigen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
促進する sokushinsuru bevorderen; promoten; stimuleren; bespoedigen; verhaasten; versnellen; doen opschieten; vooruithelpen; behartigen; ontwikkelen; in de hand werken; aansporen; aanwakkeren; activeren; aanmoedigen; opvoeren; pousseren; een duwtje in de rug geven; een stimulans geven aan; een zetje geven; voortgang maken met; [植物の成長を] forceren; trekken
勧める susumeru (1) aanraden; raden; de raad geven (te); adviseren; aanmoedigen; [i.c.m. 熱心に] aanmanen; aanbevelen; voorstellen; vragen; (2) bevorderen; stimuleren; in de hand werken; (3) aanbieden; geven; schenken
促す unagasu (1) aandringen; dringend verzoeken; aansporen; op het hart drukken; (2) stimuleren; prikkelen; bevorderen; opwekken; aanmoedigen; in de hand werken
激励する gekireisuru aanmoedigen; bemoedigen; stimuleren; encourageren
元気付ける genkizukeru bemoedigen; aanmoedigen; sterken; opbeuren; opmonteren; opwekken; opkikkeren; verkwikken; oppeppen; encourageren; stimuleren; moed geven; inspreken; kracht; nieuwe levenskracht geven; weer op krachten doen komen; iemands moed schragen; het moreel weer opvijzelen; opfleuren; doen opleven; doen opluiken [gew.] het hart opdraaien
刺激する shigekisuru (1) prikkelen; stimuleren; aansporen; aanzetten; aanmoedigen; inciteren; opwekken; aanporren; [fig., uitdr.] de sporen geven; (2) irriteren; prikkelen; provoceren; aanstoken; pikeren; [m.b.t. huid, tong enz.] branderig maken; (3) prikkelen; opwinden; exciteren
決る shakuru (1) uitscheppen; [スプーンで] uitlepelen; (2) opscheppen; oplepelen; (3) [鞭を] slaan; (4) [あごを] de kin vooruitsteken; (5) [戸を] ophalen; (6) aansporen; aanmoedigen; ophitsen
奨励する shoureisuru aanmoedigen; aansporen; stimuleren; prikkelen
仕向ける shimukeru (1) aansporen; aanmoedigen; aandringen; aanzetten; ertoe bewegen; brengen; leiden; nopen; dwingen; (2) sturen; zenden; verzenden; versturen; (3) behandelen; bejegenen
鼓舞する kobusuru aanmoedigen; aansporen; animeren; bezielen; bemoedigen; stimuleren; aanzetten; aanporren; aanvuren; aanwakkeren; inspireren; opwekken
声援する seiensuru aanmoedigen; bemoedigen; aanvuren; toejuichen; bejubelen; steunen; steun verlenen
励ます hagemasu (1) aanmoedigen; aansporen; stimuleren; aanwakkeren; opwekken; aanzetten; een duwtje; steuntje in de rug geven; moed geven; bemoedigen; opbeuren; opmonteren; opkikkeren; (2) [声を] verheffen
応援する ouensuru (1) helpen; steunen; (2) aanmoedigen; bemoedigen; aanvuren; opwekken
勇気付ける yuukizukeru bemoedigen; aanmoedigen; opbeuren; opwekken; encourageren; moed inspreken; iemands moed schragen; [bijb.] bekrachtigen; [gew.] het hart opdraaien
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.43 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'aanmoedigen', strategie: exact). 
2005-2020