日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘aanprijzen’
日蘭辭典 (trefwoord)
shōdō唱導
zn. pleidooi o.; betoog o. ¶ 唱導する bepleiten; betoogen; prediken; aanprijzen. ¶ 唱導者 bepleiter; voorstander.
SUPPLEMENT (trefwoord)
baimei kōi売名行為
売名行為をする werken aan je bekendheid; jezelf aanprijzen. ¶ 単なる売名行為だ het is niets meer dan een publiciteitsstunt; het is simpelweg een stunt.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aanprijzen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
推すosu (1) aanbevelen; aanprijzen; aanraden; adviseren; (als kandidaat) voordragen; (2) veronderstellen; aannemen; vermoeden
推奨するsuishyousuru aanbevelen; aanprijzen; recommanderen; [Barg.] mansjen
褒め揚すhomesoyasu de hemel in prijzen; uitbundig prijzen; hemelhoog; huizenhoog prijzen; ophemelen; aanprijzen; bezingen; wierook toezwaaien; enthousiast loven; iems. lof zingen; de loftrompet steken over; verheerlijken; lof toezwaaien; een ode brengen aan; hoog opgeven van; roemen; met lof spreken over
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'aanprijzen', strategie: exact). 
2005-2022