日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘aanschaffen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kau買ふ
(買う) t.w. (1) [購求] koopen; i.w. zich aanschaffen. i.w. (2) [招致] zich op den hals halen. t.w. (3) [喧嘩相手なる] (strijd) opnemen; (uitdaging) aanvaarden.
dasu出す

t.w. (1) [突出] uitstrekken; uitsteken. (2) [取出] uithalen; voor den dag halen. (3) [を] aanwenden; inspannen. (4) [發送] verzenden; sturen. (5) [發行] uitgeven. (6) [食事を] opdienen; serveeren. (7) [解雇] ontslaan. (8) [差出] inzenden. (9) [拂ふ] betalen. (10) [開業] beginnen. (11) [產出] voortbrengen. (12) [口に] zeggen. (13) [供給] aanschaffen. ¶ 出す bladeren krijgen. ¶ 質物を出す pand terughalen. ¶ 狂言をだす comedie opvoeren. ¶ 寄附出す bijdrage schenken. ¶ 國旗を出す nationale vlag uitsteken. ¶ 切符をを出しなさい verzoeke uw kaartjes te vertoonen. ¶ 降り出す beginnen te regenen. ¶ 泣き出す beginnen te huilen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aanschaffen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
仕入れるshiireru (1) inslaan; in voorraad nemen; een voorraad … aanleggen; (2) een voorraad aanvullen; (3) zich verschaffen; aanschaffen; zich voorzien van; vinden; aankrijgen; [情報を] verzamelen
入手するnyuushyusuru verwerven; verkrijgen; te pakken krijgen; op de kop tikken; bemachtigen; komen aan; aanschaffen
取得するshyutokusuru verwerven; verkrijgen; aanschaffen; aankopen; kopen
求むmotomu (1) [平和を] nastreven; trachten te verkrijgen; verlangen naar; najagen; begeren; uit zijn op; dingen naar; streven naar; talen naar; (2) [適任者を] zoeken; op zoek zijn naar; uitkijken naar; uitzien naar; (3) [署名を] vragen om; verzoeken om; aanzoeken om; solliciteren naar; (4) [絵を] aanschaffen; aankopen; kopen; door aankoop verwerven; (5) [薬を飲みて汗を] teweegbrengen; uitlokken; opwekken; veroorzaken
求めるmotomeru (1) [平和を] nastreven; trachten te verkrijgen; verlangen naar; najagen; begeren; uit zijn op; dingen naar; streven naar; talen naar; azen op; (2) [適任者を] zoeken; op zoek zijn naar; uitkijken naar; uitzien naar; (3) [署名を] vragen om; verzoeken om; aanzoeken om; solliciteren naar; (4) [絵を] aanschaffen; aankopen; kopen; door aankoop verwerven; (5) [薬を飲みて汗を] teweegbrengen; uitlokken; opwekken; veroorzaken
調達するchoutatsusuru (1) bevoorraden met; voorzien van; verwerven; verschaffen; aanbrengen; leveren; inslaan; aankopen; aanschaffen; inkopen; (2) [金を] werven; inzamelen; (3) [注文を] uitvoeren
買い入れるkaiireru aankopen; kopen; (zich) aanschaffen; betrekken; inkopen; inslaan
購入するkounyuusuru kopen; aankopen; aanschaffen
購買するkoubaisuru kopen; (zich) aanschaffen; aankopen; inkopen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'aanschaffen', strategie: exact). 
2005-2022