日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘aanvullen’
日蘭辭典 (trefwoord)
tenpo填補
zn. aanvulling v.; (填充) opvulling v.; vulling v. ¶ 填補する aanvullen. ¶ 缺損を填補する tekort aanvullen; verlies dekken. Noot: 填充 = 充填.
tsuika追加
zn. bijvoegsel o.; aanvulling v.; supplement o. ¶ 追加の aanvullend; suppletoir. ¶ 追加する bijvoegen; aanvullen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aanvullen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
フォローfuxoroo (1) het volgen; nagaan; bijhouden; follow-up; [Belg.N.] opvolging; (2) het meegaan; meelopen; (3) het bijspringen; bijstaan; aanvullen; achteraf verbeteren; vergoeilijken; (4) [filmk.] follow scene; (5) meewind; rugwind; wind van achteren
フォローするfuxoroosuru (1) volgen; nagaan; bijhouden; [Belg.N.] opvolgen; (2) meegaan; meelopen; (3) bijspringen; bijstaan; aanvullen; achteraf verbeteren; vergoeilijken
juu (a) vol raken; vullen; dichtstoppen; opstoppen; (b) aanvullen; compenseren
埋めるumeru (1) [土中に] begraven; ter aarde bestellen; bedelven; bestelpen; (2) [隙間を] opvullen; volstoppen; dichtstoppen; stoppen; dichtmaken; dempen; dichtgooien; vullen; aanvullen; [余白を] invullen; [歯を] plomberen; (3) [損失を] vergoeden; weer goed maken; compenseren; aanzuiveren; (4) [湯を水で] lauwen
埋め合わせるumeawaseru compenseren; weer goed maken; vergoeden; schadeloosstellen; vereffenen; aanvullen; goedmaken; aanzuiveren
増援するzouensuru versterken; aanvullen; vermeerderen
揃えるsoroeru (1) (tot een geheel) samenbrengen; (een complete verzameling ~) bijeenbrengen; (al de ~) bijeenzoeken; volledig verzamelen; assorteren; bij elkaar krijgen; bijeenhalen; een volledige collectie ~ aanleggen; (2) in orde schikken; op volgorde leggen; ordenen; rangschikken; [i.h.b.] klaarzetten; [i.h.b.] netjes achterlaten; (3) uniformeren (qua ~); gelijk(vormig) maken; harmoniseren; juist stellen; [i.h.b.; drukk.] uitvullen; [i.h.b.] uitlijnen; [fig.] stroomlijnen; (4) completeren; volledig; voltallig maken; vervolledigen; aanvullen
継ぐtsugu (1) opvolgen; erven; overerven; beërven; overnemen; voortzetten; vervolgen; (2) weer vullen; bijvullen; aanvullen; erbij doen; toevoegen; [m.b.t. opmerking] aanhaken bij; (3) verstellen; herstellen; repareren; oplappen
ho (1) [wisk.] complementair; aanvullend; (2) assistent-; hulp-; … op proef; (a) aanvullen; (b) helpen; assistentie; (c) in een ambt aanstellen
補うoginau (1) [een tekort; een gebrek etc.] aanvullen; opvullen; herstellen; (2) (schade) vergoeden; terugbetalen; schadeloosstellen; compenseren; restitueren
補充するhojuusuru aanvullen; suppleren; opvullen; bijvullen; [m.b.t. vacature] vervullen; voorzien in; [mil.] rekruteren
補完するhokansuru aanvullen; vervolledigen; completeren
補給するhokyuusuru bevoorraden; aanvoeren; toevoeren; aanvullen; bijvullen; herbevoorraden
補足するhosokusuru completeren; aanvullen; van een supplement; complement voorzien; compenseren; goedmaken
足すtasu (1) optellen; een optelling maken; (2) toevoegen; bijvoegen; erbij doen; (3) aanvullen; volledig maken; [form.] suppleren; [m.b.t. tekort] bijleggen; (4) zich kwijten van; doen; verrichten; uitvoeren; vervullen; volbrengen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'aanvullen', strategie: exact). 
2005-2023