日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘afgelopen’
日蘭辭典 (trefwoord)
yamu止む
(已む、罷む) i.w. ophouden; stoppen; uitscheiden; eindigen; afgeloopen zijn; stilstaan. ¶ が止んだ de regen is opgehouden. ¶ が止んだ de wind is gaan liggen.
to
vw. (1) [及び] en. bw. (2) [さうすると] dan. (3) [假定] indien; als. vz. (4) [一緖に] met. (5) [丁度其時] wanneer; zoodra; toen. ¶ 犬と猫 honden en katten. ¶ 英國との同盟 verbond met Engeland. ¶ 友達と別れる scheiden van zijn vrienden. ¶ 食事が終わると als we klaar zijn met eten; zoodra het eten afgelopen is. ¶ あの人が君の叔父さんと思った ik zag dien man voor je oom aan; ik dacht, dat het je oom was.
shimau仕舞ふ
(仕舞う、終う、了う、藏ふ、蔵う) t.w. [終る] eindigen; ten einde brengen; i.w. een eind maken aan. t.w. (2) [藏する] wegbergen; opbergen. ¶ を讀んで了ふ een boek uitlezen. ¶ 試驗を仕舞ひました het examen is afgeloopen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <afgelopen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いい加減にしろiikagennishiro het is nu genoeg!; genoeg is genoeg!; schei uit!; afgelopen!
今度のkondono (1) tegenwoordig; nieuw; (2) afgelopen; laatst; recent; (3) volgend; aanstaand; komend; [gew.] naast
往んじ ; 去んじinji voorbije; afgelopen
此れ迄koremade (1) tot nu toe; tot nog toe; tot zover; tot dusver; dusverre; tot op dit ogenblik; tot op heden; tot op de dag van vandaag; als we nu zijn; (2) tot hier; tot hiertoe; (3) afgelopen; voorbij; finito; dat is; was dat; punt uit; (4) tot ziens
過去のkakono afgelopen; voorbij; voorbijgegaan; verleden; verlopen; verstreken; vervlogen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.57 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'afgelopen', strategie: exact). 
2005-2021