日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘afhangen’
日蘭辭典 (trefwoord)
ba-ai場合

zn. geval (折) o.; gelegenheid (事情) v.; omstandigheid (狀態) v. ¶ 此の樣の場合には inzoon geval; bij zulk een gelegenheid. ¶ 必要の場合に in geval van nood. ¶ それは場合による dat hangt van de omstandigheden af. ¶ 場合に寄っては naargelang van omstandigheden.

yoru依る
i.w. (1) [依賴] vertrouwen op; afhangen van. (2) [基く] gegrond zijn op; overeenstemmen met; veroorzaakt zijn door. (3) [手段に] gebruik maken van. ¶ に依って op grond van; in overeenstemming met; vertrouwend op; volgens.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <afhangen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
枝垂れる shidareru neerhangen; afhangen; doorhangen
垂れ下がる taresagaru afhangen; neerhangen; omlaag hangen; naar beneden hangen
下がる sagaru (1) dalen; zakken; naar beneden komen; [ズボン; 靴下が] afzakken; zinken; (2) neerhangen; omlaag hangen; afhangen; [カーテンが] vallen; (3) achteruitgaan; achterwaarts gaan; naar achteren wijken; achteruitwijken; (4) [段階; 程度; 数値が] dalen; naar beneden gaan; afnemen; zakken; minder worden; teruglopen; minderen
下垂する kasuisuru afhangen; neerhangen; omlaaghangen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'afhangen', strategie: exact). 
2005-2020