日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘afkondigen’
日蘭辭典 (trefwoord)
tsūchō通牒
zn. mededeeling v.; kennisgeving v.; nota v. ¶ 通牒する melden; berichten; mededeelen; kennis geven.
kōhyō公表
zn. officieele kennisgeving v.; afkondiging v. ¶ 公表する afkondigen; openbaar bekendmaken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <afkondigen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
公にするooyakenisuru openbaar maken; publiek maken; bekendmaken; publiceren; aankondigen; afkondigen
公布するkoufusuru (1) openbaar afkondigen; publiek bekendmaken; proclameren; (2) [jur.] afkondigen; promulgeren
公表するkouhyousuru in ’t algemeen bekendmaken; officieel aankondigen; afkondigen; openbaar bekendmaken; proclameren; openbaar maken; aan het licht brengen; wereldkundig maken; officieel laten weten; aanzeggen; aanzeg doen
声明するseimeisuru verklaren; bekendmaken; aankondigen; mededelen; afkondigen
宣布するsenpusuru (1) afkondigen; verkondigen; proclameren; bekendmaken; (2) verbreiden; verspreiden
宣言するsengensuru verklaren; afkondigen; bekendmaken; proclameren; aankondigen; mededelen
布告するfukokusuru (1) verklaren; afkondigen; proclameren; officieel bekendmaken; aankondigen; (2) verordenen; decreteren; verordonneren; besluiten
披露するhirousuru (1) aankondigen; bekendmaken; mededelen; kennis geven; [i.h.b.] afkondigen; proclameren; afroepen; (2) voorstellen; vertonen; tentoonspreiden; tentoonstellen; [新製品を] lanceren; op de markt brengen; uitbrengen
掲げるkakageru (1) [櫛で] opkammen; in de hoogte kammen; (2) [簾を] oprollen; omrollen; [裾を] opstropen; omstropen; [gew.] opsloven; [gew.] opstroppen; (3) [火を] opstoken; aanwakkeren; aanstoken; aanjagen; (4) in de hoogte heffen; steken; opheffen; hoog opsteken; lichten; tillen; optillen; ophijsen; hijsen; oplaten; (5) [fig.] [迷いを] opheffen; lichten; uit de weg ruimen; doen verdwijnen; (6) afficheren; in de kijker plaatsen; bekendmaken; afkondigen; melden; ophangen; [Belg.N.] uithangen; [政策; 理想を] huldigen; (7) [記事を] publiceren; voeren; brengen; opgeven
敷くshiku (1) [敷物を] spreiden; uitspreiden; leggen; uitleggen; uitstrekken; neerleggen; [蒲団を] maken; (2) [石を] plaveien; bestraten; bevloeren; bedekken; beleggen; [砂利を] begrinden; begrinten; (3) [座布団を] gaan zitten op; plaatsnemen op; (4) [鉄道を] aanleggen; [陣を] opslaan; optrekken; (5) uitvaardigen; promulgeren; afkondigen; over heel het gebied doen gelden
発令するhatsureisuru (1) uitvaardigen; afkondigen; bekendmaken; officieel aankondigen; proclameren; (2) alarmeren
発布するhappusuru [jur.] afkondigen; promulgeren; proclameren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'afkondigen', strategie: exact). 
2005-2022