日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘aldus’
日蘭辭典 (trefwoord)
aaiuああいふ
(ああいう) bw. zoo; aldus; op die manier; op die wijze; vnw. zulk; zoodanig. ¶ ああいふ事 zoo iets. ¶ ああいふ物 zulke dingen; zoodanige dingen;
斯う
(こう) bw. zoo; op deze wijze; aldus. ¶ の考へは斯うです zoo denk ik erover.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <aldus>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ああaa (1) o; och; ach; wel; eh; zeg; (2) ja; inderdaad; (3) neen; nee; (4) zo; aldus; alzo; zus
ああしてaashite zo; aldus; alzo; op die wijze; op die manier
この様にkonoyouni zo; dus; aldus; alzo; op deze wijze; manier; in dezer voege
さてはsateha (1) bovendien; daarenboven; daarbij; wat meer is; en ook (nog); en zelfs; voorts; verder; tevens; (2) dus; dan; in dat geval; [Belg.N.] zodus; (3) nou; welnu; trouwens; overigens; (4) zo; aldus; [veroud.] alzo; op die wijze
そこでsokode (1) dan; aldus; dus; daarom; zodoende; vandaar; [form.] derhalve; daardoor; bijgevolg; (2) nu dan; welnu; nou; en dan nu; (3) dan; op dat ogenblik; moment; toen
如是nyoze (1) [boeddh.] evam; aldus; alzo; zo; dus; op deze wijze; (2) [boeddh.] evam; dat is zo; voorwaar; dat zij zo; ± amen; zo wil Boeddha het; (3) [boeddh.] evam [= geloof als één van de zes voltooiingen]; (4) [boeddh.] evam; eeuwig en onveranderlijk; [i.h.b.] het ware en authentieke wezen
宣はくnotamahaku aldus; dixit; volgens; naar … beweert; luidens; zo sprak
斯くkaku (1) zo; alzo; op deze wijze; manier; in dezer voege; (2) dus; aldus; (3) tot dusver; dusverre; tot hier toe; tot nu toe; tot zover als we nu zijn
曰くiwaku (1) reden; aanleiding; achterliggend verhaal; (2) aldus; dixit; volgens; naar … beweert; luidens
然うしてsoushite (1) en; (en) dan; (en) toen; (en) daarna; daarop; vervolgens; (2) (en) zo; aldus; op die manier; op die wijze
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.55 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'aldus', strategie: exact). 
2005-2023