日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘allen’
日蘭辭典 (trefwoord)
agete擧げて
(挙げて) bn. alle; geheel; bw. met zijn allen. ¶ 國をあげて het geheele volk. ¶ 全力をあげて met alle macht.
dare
vnw. wie? ¶ の wiens. ¶ に、wien. ¶ iemand; de een of ander. ¶ でも iedereen; elkeen; wie dan ook; wie ook. ¶ allen. ¶ もない niemand; geen een. ¶ だ wie is daar; werda? ¶ か來た is er iemand geweest? ¶ が來ても留守だと云え ik ben voor niemand thuis. ¶ さん meneer die-en-die.
donata誰方
(どなた) vnw. wie? ¶ 誰方も wie dan ook; iedereen; gij allen.
renbei聯袂
(連袂) bw. allen tezamen; als een man; eensgezind. ¶ 連袂辭職する “en bloc” ontslag nemen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <allen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
アランaran (1) [gesch.] Alanen; (2) Alain; Alan; Allan; Allen; (3) Arran
オールooru (1) roeispaan; roeiriem; riem; (2) allemaal; alle; allen
一同ichidou (1) allen; iedereen; eenieder; (2) identiek; hetzelfde; (3) eenparig; eensgezind; uno animo; unaniem; eendrachtig
全員zenin alle leden; allemaal; allen; [i.h.b.] al het personeel; [i.h.b.] alle hens
各人kakujin (1) elk; ieder; eenieder; elkeen; ieder; elk mens; iedere; elke persoon; (2) iedereen; allemaal; allen
大家taika (1) groot huis; (2) voorname familie; groots geslacht; (3) meester; deskundige; expert; autoriteit; sommiteit; (4) iedereen; allen; (5) schoonmoeder; schoonmama; (6) [Chin.gesch.] mejuffrouw; mejuffer
kyo (1) gedrag; stap; maatregel; move; daad; poging; onderneming; (2) aanbeveling; (a) opsteken; (b) voorleggen; aanbrengen; (c) opsommen; oplijsten; (d) bevorderen; in rang verhogen; (e) arresteren; (f) houden; verrichten; (g) bewegingen; houding; (h) allen; gezamenlijk
皆さんminasan iedereen; allen; elkeen; jullie allemaal; beste mensen!
mina (1) al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman; (2) algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal
minna (1) al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman; (2) algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal
総員souin allen; iedereen; alle leden; voltallige; volle sterkte; [scheepv.] alle hens
面々menmen (1) elk; allen; ieder; stuk voor stuk; allemaal; (2) jullie allen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.53 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'allen', strategie: exact). 
2005-2021