日蘭辭典+

19 resultaten voor ‘alles’
日蘭辭典 (trefwoord)
aritake有りたけ
zn. alles, wat er is; al, wat men bezit.
yaritsukusu遣盡す
(遣り尽くす) t.w. (1) [ 遣通す] volvoeren. i.w. (2) [與盡す] alles weggeven.
zenbu全部
zn. geheel o.; alle deelen o.mv.; bw. geheel; totaal; volledig. ¶ 全部で totaal; alles tezamen; in het geheel. ¶ 全部揃って compleet. ¶ 全部に亙って geheel en al. ¶ 全部の volledig; al; geheel; compleet.
benzuru辨ずる
(弁ずる) t.w. (1) [辨別] onderscheiden; onderscheid maken. (2) [供給] verschaffen. (3) [處辨] afhandelen; uitvoeren; afdoen. ¶ 直ぐに外に出れば何でも用が辨じます als wij maar even de deur uitgaan kunnen we alles krijgen. ¶ お前を使にやっても用が辨じない als ik jou om een boodschap uitzend word die nooit behoorlijk uitgevoerd.
hate

(果て) zn. (1) [結果] gevolg o.; resultaat o. (2) [運命] lot o. (3) [限界] grens v.; einde o. ¶ 議論の果 het resultaat van de discussie. ¶ 世界の果 het eind van de wereld. ¶ 果は ten slotte; per slot van rekening. ¶ 果から果まで van het eene eind tot het andere. ¶ 擧句の果に en het ergste van alles was......

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <alles>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
残らず nokorazu al; alles; helemaal; heel; geheel; compleet; volledig; exhaustief; integraal; uitputtend; één en al; geheel en al; stuk voor stuk; tot de laatste [man, cent, druppel enz.]; zonder uitzondering; [arch.] gans
総て subete (1) al; alles; allemaal; (2) volledig; helemaal; integraal; ; al; alles; allemaal; [attr.] heel; [attr.] geheel; [attr.] gans
一概に ichigaini (1) onkritisch; kritiekloos; ongenuanceerd; ongedifferentieerd; te veralgemenend; apodictisch; te algemeen; zonder onderscheid; alles; allen over één kam scherend; (2) compromisloos; dogmatisch; eigenzinnig; koppig; onverzettelijk; stijfkoppig
一々 ichiichi (1) een voor een; (2) alles; elk afzonderlijk; alles zonder uitzondering; iedereen; (3) in detail; in bijzonderheden; volledig; volkomen
一色 isshoku (1) één kleur; monochromie; (2) [fig.] algemene tendens; het staat volledig in het teken van …; het is al; alles; allemaal … wat de klok slaat
内外 naige (1) binnen en buiten; (2) bij een edele over de vloer komen; (3) privé- en publieke aangelegenheden; alles; (4) boeddhistische en buiten-boeddhistische geschriften
何も nanimo (1) alles; (2) [~ない] niets; geen; zonder iets (te …); (3) (niet) speciaal; per se; met alle geweld
何も彼も nanimokamo alles; alle dingen; alle zaken; de hele bende
何分 nanibun (1) [bedankt voor] alles; zovele dingen; (2) [i.c.m. verzoek] alstublieft; alsjeblieft; gelieve; wees zo goed; (3) in elk geval; in ieder geval; althans; toch; ; een of andere; een; enig; wat; enigszins
何事 nanigoto (1) wat; wat voor iets; (2) [~も] alles; [~も…ない] niets; (3) wat nou?; hoezo?; dat kun je (toch) niet maken!; het is een schande!; (4) dinges; een of andere
mina algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal; ; al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman
minna algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal; ; al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman
全部 zenbu volledig; allemaal; algeheel; heel; totaal; volkomen; in alle opzichten; onverdeeld; [arch.] gans; ; geheel; al; algeheel; alle; alles; totaal; [inform.] het hele zootje; de hele bende; [attr.] compleet
take (1) lengte; lichaamslengte; gestalte; statuur; (2) lengte; (3) geheel; alles; alle zaken; alle dingen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.45 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'alles', strategie: exact). 
2005-2020