日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘ambtenaar’
日蘭辭典 (trefwoord)
yakuin役員
zn. beambte m.; ambtenaar m.
yakunin役人
zn. ambtenaar m.; beambte m. ¶ 役人風 bureaucratie. ¶ 役人根性 bureaucratische geest.
shihō司法
zn. rechtsbedeeling v.; rechtspraak v.; justitie v. ¶ 司法省 departement van justitie. ¶ 司法大臣 minister van justitie. ¶ 司法官 rechtelijk ambtenaar; de rechtelijke macht (總稱). ¶ 司法權 rechtsbevoegdheid. ¶ 司法解釋 jurisprudentie.
kan
zn. het gouvernement o.; regeering v.; ambt o. ¶ 官に就く ambtelijke betrekking hebben; ambtenaar zijn. ¶ 官の officieel; regeerings-.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ambtenaar>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
上官joukan meerdere; superieur; ambtenaar; functionaris; officier die hoger in rang is
公務員koumuin ambtenaar; overheidsambtenaar; persoon die werkzaam is in een overheidsdienst; ambtsdrager
勤めるtsutomeru (1) werken; werkzaam zijn; [i.h.b.] ambtenaar; functionaris zijn; in dienst zijn (bij); [een bep. functie] waarnemen; bekleden; een betrekking; aanstelling; functie hebben; [voor de klas enz.] staan; (2) voorgaan in [een religieuze dienst]; leiden; voeren; verzorgen; [de mis enz.] dienen; [i.h.b.] bedienen
外交使節gaikoushisetsu diplomatiek vertegenwoordiger; ambtenaar; diplomaat; envoyé
tsukasa (1) overheidsdienst; dienst; (2) overheidsdienaar; ambtenaar; (3) ambt; betrekking; post; (4) hoofdzaak; het voornaamste; (5) hoofd; chef; directeur
当局者toukyokushya ambtenaar; beambte; functionaris; officiaal; [verzameln.] autoriteiten
役員yakuin (1) beambte; functionaris; ambtenaar; [veroud.] officier; [w.g.] officiant; (2) belangrijke functiebekleder; bestuurder; commissaris; bestuurslid; directielid; directeur; executive; [verzameln.] bestuur; [verzameln.] directie
役者yakushya (1) acteur; actrice; toneelspeler; toneelspeelster; speler; speelster; artiest; performer; uitvoerder; (2) steracteur; steractrice; diva; prima donna; talent; meester; uitblinker; virtuoos; (3) functionaris; ambtsdrager; ambtsbekleder; beambte; overheidsambtenaar; ambtenaar; rijksambtenaar; staatsambtenaar; staatsdienaar; regeringsambtenaar; (4) officiant; voorganger; celebrant; bonze die de dienst opdraagt; (5) […が一枚上だ] een maatje te groot zijn; beter zijn dan; met kop en schouders uitsteken boven; de baas zijn; het winnen van
ken (a) wet; voorschrift; (b) grondwet; (c) ambtenaar
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'ambtenaar', strategie: exact). 
2005-2022