日蘭辭典+

23 resultaten voor ‘arm’
日蘭辭典 (trefwoord)
akahadaka赤裸
zn. naaktheid v. ¶ 赤裸の spiernaakt. ¶ 赤裸になる spiernaakt uitkleeden. ¶ 無一文になる arm worden; doodarm worden.
yaseude痩腕
(痩せ腕; 瘠せ腕) zn. magere arm m.; geringe bekwaamheid v.; zwakke kracht v.
binbō貧乏
zn. armoede v. ¶ 貧乏な arm; armoedig. ¶ 貧乏する arm zijn. ¶ 其の日暮らし van de hand in den tand leven. ¶ 貧乏にする arm maken. ¶ 貧乏 een niet. ¶ 貧乏町 achterbuurt. ¶ 貧乏人 arme; pauper.
komanuku拱く
¶ 手を拱いて傍觀する met gekruiste armen toezien; zich er niets van aantrekken. ※ Tevens komaneku (拱く; 拱ねく).
kakae抱へ
zn. (1) [抱くこと] omhelzing v. (2) [雇入] dienst m.; emplooi o. ¶ 抱への in dienst. ¶ 抱主 baas; meester. ¶ 抱車 eigen rijtuig. ¶ 抱醫 lijfarts. ¶ 抱入れる in dienst nemen. ¶ 抱へる in de armen houden; onder den arm houden; omhelzen; in dienst hebben; houden.
fuchin浮沈
zn. wisselvalligheid v.; rad van fortuin; grootheid en val. ¶ 浮沈する leven leiden vol wisselvalligheid; nu eens rijk dan eens arm zijn.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
over:bimbo
Het Engelse woordje bimbo spreek je vrijwel precies hetzelfde uit als het Japanse woordje binbō, 貧乏. De reden daarvoor is dat net als in het Nederlands (en Engels) in het Japans een n voor een b of een p als een m wordt uitgesproken (oude Hepburn spelling was dan ook bimbô). Verder is de ō eenvoudig een lange o. Een bimbo betekent in het Engels zoiets als ‘dom blondje’ en is trouwens als zodanig ook in het Nederlands niet onbekend. In het Japans betekent het echter ‘arm; armoedig; berooid’.

¶ 貧乏であることを恥ずかしいと思わない。Binbō de aru koto wo hazukashii to omowanai. Ik schaam me er niet voor dat ik arm ben; Ik denk niet dat arm zijn iets is om je voor te schamen. (TTC) ¶ 貧乏だけれど彼は幸福だ。 Binbou da keredo kare wa kōfuku da. Hoewel hij arm is, is hij gelukkig; Hij is dan wel arm, maar hij is toch gelukkig. ¶ 僕はその貧乏な少年になけなしの金を与えた。 Boku wa sono binbō na shōnen ni nakenashi no kane wo ataeta. Ik gaf die arme jongen een kleinigheid. (TTC)

NB mnemonic: een bimbo is arm van geest TW HOMONIEM


RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <arm>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
sode (1) mouw; arm; armbekleedsel; (2) [建物の] zijvleugel; [舞台; 机の] zijstuk; [i.h.b.] coulisse
te 22. [maatwoord voor shogi-; schaakzetten]; ; (1) 16. hand-; handgemaakt; handgemaakte …; (2) 17. hand-; meeneem-; (3) 18. [~keiyōshi; keiyōdōshi] [beklemtonend voorvoegsel]; ; (1) 19. in de richting van …; -waarts; (2) 20. [noemt een zekere kwaliteit]; (3) 21. [RYK~] -er [achtervoegsel waarmee nomina agentis gevormd worden]; ; (1) hand; [volkst.] jat; [inform.] klauw; krauwel; [Barg.] fietsen; (2) arm; (3) poot; [i.h.b.] voorpoot; (4) handvat; oor; (5) [meton.] hand; arbeidskracht; kracht; hulpkracht; hulp; helper; (6) [meton.] iems. handen; iems. bezit; (7) handschrift; schrift; (8) middel; truc; foefje; manoeuvre; techniek; (9) verwonding; wond; (10) 10. [将棋の] zet; (11) 11. [トランプの] hand; kaarten; (12) 12. richting; kant; zijde; (13) 13. soort; slag; merk; (14) 14. vaardigheid; bekwaamheid; (15) 15. betrekking; band
tei laag-; hypo-; neder-; met laag …; -arm
ude (1) [anat.] arm; (2) bekwaamheid; vaardigheid; geschiktheid; talent; bedrevenheid
腕木 udegi (1) dwarshout; schoor; karbeel; [電柱の] dwarsstuk; dwarsbalk; [汽車の座席の] armleuning; armsteun; (2) [信号の] arm; dwarsbalk; wiek
入江 irie inham; kreek; kleine baai; bocht; arm; boezem; bassin
乏しい toboshii schaars; krap; schraal; mager; beperkt; arm; armoedig; schrepel; schrapel; [gew.] betuin; betuun; [gew.] schier
貧しい mazushii (1) arm; behoeftig; armoedig; noodlijdend; (2) zwak; pover; armzalig; schamel; mager; karig; schraal; gebrekkig
寒い sabui (1) [気温が] koud; frisjes; (2) arm; behoeftig
気の毒な kinodokuna jammer; betreurenswaardig; spijtig; jammerlijk; erbarmelijk; beklagenswaardig; deerniswekkend; arm; zielig; ellendig; droevig; ongelukkig; onfortuinlijk
気の毒 kinodoku arm; armzalig; miserabel; beklagenswaardig; deerniswekkend
可哀相な kawaisouna beklagenswaardig; zielig; deerniswekkend; treurig; arm; armzalig; erbarmelijk; jammerlijk; deerniswekkend; meelijwekkend; ellendig; droevig; triest; triestig; aandoenlijk; ontroerend; wreed; hard
貧乏な binbouna arm; armoedig; behoeftig; nooddruftig; onbemiddeld; kaal; onvermogend; minvermogend; ongegoed; armlastig
ashi 31. circa …; ongeveer …; ; (1) [anat.] been; poot; [inform.] stelt; [烏賊; 蛸の] arm; tentakel; (2) [anat.] voet; (3) mannelijk geslachtsdeel; derde been; (4) [fig.] poot; onderstel; stut; [山の] voet; [旗の] vlucht; (5) [wisk.] voet; voetpunt; (6) onderste gedeelte van een Chinees karakter; (7) ashikanamono [= metalen ringen aan een zwaardschede ter bevestiging van rijgsnoeren]; (8) stap; tred; schrede; pas; gang; loop; tempo; (9) [paardensport] [馬の] gang; snelheid; (10) 10. [scheepv.] vaart; snelheid; (11) 11. [scheepv.] levend werk [= deel van een schip dat zich in het water bevindt]; diepgang; (12) 12. [scheepv.] stabiliteit; stijfheid; (13) 13. [客の] bezoek; aanloop; opkomst; klandizie; (14) 14. [犯人の] gangen; spoor; [i.h.b.] vluchtroute; (15) 15. aanwijzing; spoor; aanknopingspunt; (16) 16. [雨; 雲; 風の] drift; gesteldheid; (17) 17. vervoer; transport; vervoermiddel; transportmiddel; [meton.] gelegenheid; (18) 18. transportkosten; vervoerkosten; vervoerprijs; reiskosten; (19) 19. geld; geldmiddelen; middelen; (20) 20. [武士の] dotatie; apanage; toelage; (21) 21. rente; interest; intrest; (22) 22. verlies; derving; tekort; gebrek; [i.h.b.] schuld; (23) 23. [beurst.] koers; marktbeweging; trend; tendens; (24) 24. [食べ物の] houdbaarheid; (25) 25. [餅の] kleverigheid; plakkerigheid; (26) 26. [酒の] kwaliteit; karakter; (27) 27. [網目の] maaswijdte; (28) 28. [柿葺きで] overstek [= afstand waarmee de ene dakspaan over de andere uitsteekt]; (29) 29. poppenspeler die het voetenwerk van een marionet bedient; (30) 30. prostituee; liefje
アーム aamu (1) arm; (2) armleuning
哀れな awarena (1) treurig; droevig; bedroefd; droef; triest; verdrietig; ongelukkig; (2) ellendig; akelig; beroerd; belabberd; bedroevend; zielig; arm; (3) erbarmelijk; beklagenswaardig; jammerlijk; aandoenlijk; ontroerend; deerniswekkend; meelijwekkend
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.43 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'arm', strategie: exact). 
2005-2020