日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘baanbreker’
日蘭辭典 (trefwoord)
shushō主唱
zn. pleidooi o; betoog o.; voorspraak v.; voorstel o. ¶ 主唱する pleiten voor; spreken ter aanbeveling van; aandringen op; voorstellen. ¶ 主唱者 pleiter; voorsteller; voorstander; baanbreker. ¶ ……の主唱で op voorstel van.
sakigake
(先駆け) zn. (1) [] eerste m.; pionier m.; baanbreker m. (2) [] eerste o.; begin o. ¶ の魁 voorbode. ¶ 魁する de eerste zijn; de anderen voor zijn; het initiatief nemen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <baanbreker>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
パイオニアpaionia pionier; voortrekker; baanbreker; wegbereider
先駆senku (1) pionierswerk; baanbrekend werk; (2) voorloper; pionier; voortrekker; baanbreker; wegbereider; voorvechter; (3) [mil.] voorrijder; voorhoede; avant-garde
先駆者senkushya voortrekker; voorloper; voorbode; voorganger; baanbreker; wegbereider; pionier
草分けkusawake (1) vroege settler; kolonist; (2) wegbereider; baanbreker; voortrekker; kwartiermaker; pionier; padvinder; ontsluiter; (3) wegbereiding; ontsluiting; (4) [馬; 鹿の] borst; boeg
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.7 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'baanbreker', strategie: exact). 
2005-2022