日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘bedenken’
日蘭辭典 (trefwoord)
amidasu編出す
(編み出す) t.w. bedenken; verzinnen.
anjidasu案じ出す
t.w. bedenken; verzinnen; uitdenken.
anjiru案じる
t.w. (1) [考へる] denken over; overdenken; nadenken over. (2) [工夫する] t.w. uitdenken; bedenken; verzinnen. (3) [心配する] ongerust zijn over; zich bezorgd maken over. ¶ 案じ煩ふ doodelijk ongerust zijn.
anshutsu案出
zn. uitvinding v. ¶ 案出する uitvinden; bedenken; verzinnen; op het idee komen van.
megurasuめぐらす

t.w. (1) [繞らす] omringen. (2) [廻らす] ronddraaien. ¶ 柵を廻らす omheinen. ¶ 踵をめぐらす zich omdraaien. ¶ をめぐらす omkijken; het hoofd omwenden; terugzien op. ¶ 一策をめぐらす een plan bedenken.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bedenken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
作り上げる tsukuriageru (1) opleveren; voortbrengen; aanmaken; (2) verzinnen; uit z'n duim zuigen; uit z'n mouw schudden; verdichten; uitvinden; fantaseren; fabriceren; bedenken; [veroud.] opdichten
拵える koshiraeru (1) maken; in elkaar steken; fabriceren; knutselend maken; vervaardigen; bereiden; in elkaar flansen; (2) bouwen; construeren; opbouwen; optrekken; (3) voorbereiden; prepareren; arrangeren; toebereiden; toebereidselen treffen; zich klaarmaken voor; zich gereedmaken voor; (4) inzamelen; ophalen; vergaren; verschaffen; voorzien; leveren [Het lijdend voorwerp van dit werkwoord is meestal een woord dat naar geld, financiële middelen, fondsen, etc. verwijst.]; (5) verzinnen; uitvinden; verdichten; fingeren; bedenken; uitdenken; fantaseren; uit zijn duim zuigen; (6) zich opkleden; zich mooi aankleden; zijn beste kleren aantrekken; zijn beste pak aantrekken; (7) zijn toilet maken; zich opknappen; zich mooi maken; make-up aanbrengen; het uiterlijk verzorgen
講ずる kouzuru (1) doceren; lesgeven; uitleggen; instrueren; onderrichten; (2) [手段; 方法; 対策を] uitdenken; bedenken; nemen; treffen; ondernemen; (3) [和を] vrede stichten; sluiten; (4) [詩歌を] voordragen; opzeggen; reciteren; declameren; [meton.] brengen
考慮する kouryosuru overwegen; overdenken; overleggen; bedenken; aandachtig beschouwen; aandacht wijden aan; in overweging; aanmerking nemen; wikken en wegen; overpeinzen; diep nadenken; bespiegelen
発明する hatsumeisuru uitvinden; uitdenken; bedenken; verzinnen
発案する hatsuansuru (1) voorstellen; suggereren; bedenken; uitdenken; verzinnen; (2) een wetsvoorstel indienen
思い付く omoitsuku een inval hebben; op een idee komen; in de gedachten opkomen; in de gedachten opborrelen; te binnen schieten; bedenken
思い出す omoidasu (1) zich herinneren; zich weten te herinneren; terugdenken aan; (2) op het idee komen; een inval hebben; in de gedachten opkomen; door iemands gedachten schieten; te binnen schieten; bedenken
考え出す kangaedasu (1) bedenken; uitdenken; uitvinden; vinden; uitkienen; verzinnen; ontwerpen; uitdokteren; uitknobbelen; (2) beginnen te denken aan
案じる anjiru (1) zich zorgen maken over; inzitten over; zich ongerust maken over; zich bekommeren over; [Barg.] zich mies maken over; (2) uitdenken; bedenken; ontwerpen; uitkienen; plannen
案出する anshutsusuru bedenken; uitvinden; ontwerpen; uitdenken; verzinnen; uitkienen; uitwerken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.55 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'bedenken', strategie: exact). 
2005-2020