日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘beginsel’
日蘭辭典 (trefwoord)
shugi主義
zn. beginsel o.; principe v. ¶ 主義のある人 man van principe. ¶ 主義として principieel; in beginsel. ¶ 社會主義 socialistische beginselen; socialisme. ¶ .......主義者 belijder van; aanhanger van; .......ist. ¶ 社會主義者 socialist.
michi道、路
zn. (1) [道路] weg m. (2) [方法] middel o.; uitweg m.; methode v. (3) [道程] afstand m. (4) [道德] zedelijk beginsel o.; de rechte weg. ¶ 道で onderweg. ¶ に途がない geen andere keuze hebben; er niets anders op weten. ¶ 道に從ふ het rechte pad volgen; de deugd betrachten. ¶ 道を教へる den weg wijzen. ¶ 途を拓く een weg banen. ¶ 其の道の者 een man van het vak; een deskundige; een specialiteit. ¶ 道ならぬ onzedelijk. ¶ 道案内 gids. ¶ 路傍に langs den weg.
shusshō出生
zn. geboorte v. ¶ 出生地主義 beginsel, dat de plaats der geboorte de nationaliteit aangeeft. ¶ 出生する bevallen van; geboorte geven aan.
shisō志操
zn. doel o.; beginsel o.; oprechtheid (節操) v. ¶ 堅き志操 vaste wil; groot doorzettingsvermogen.
dōgi道義
zn. zedelijke beginselen o.mv.; moraal beginselen o.mv.
dōtoku道德

(道徳) zn. zedelijkheid v.; deugd v.; moraal v. ¶ 道德的 zedelijk; moreel; ethisch. ¶ 道德上 uit een zedelijk oogpunt. ¶ 道德學 zedeleer. ¶ 道德家ぶる den zedemeester uithangen. ¶ 道德心 zedelijk gevoel; geweten. ¶ 道德主義 zedelijke beginselen. ¶ 道德頽廢 demoralisatie. ¶ 道德的責任 moreele verantwoordelijkheid.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <beginsel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
主義shyugi principe; beginsel; stelregel; regel; isme; …-politiek
原則gensoku (1) beginsel; grondbeginsel; grondregel; principe; [Belg.N.; niet alg.] princiep; uitgangsstelling; grondstelling; stelregel; hoofdregel; regel; (2) [maatwoord voor beginsels; principes; regels]
原理genri (1) principe; grondstelling; grondbeginsel; beginsel; hoofdwaarheid; fundamentele waarheid; fundamentele stelling; fundament; basis; grondslag; (2) theorie; geheel van grondregels; leer
建て前tatemae (1) voltooiing van het gebint; (2) plechtigheid waarbij de voltooiing van het gebint gevierd wordt [cf. plaatsing van de meiboom op een nieuw gebouw]; (3) beginsel; principe; stelregel; beleid; policy; koers
本来honrai (1) (in het) begin; van huis uit; (van) oorsprong; (in) origine; (in de) eerste plaats; (2) (in de) grond; (in) principe; (in) beginsel; (in) wezen; (3) aanvankelijk; oorspronkelijk; origineel; primair; (4) essentieel; principieel; fundamenteel; wezenlijk; eigenlijk; au fond; per se; op zichzelf; (5) normaliter; (van) nature; ~ van aard; in se; in eigenlijke zin; [i.h.b.] rechtmatig
立て前tatemae (1) beginsel; principe; stelregel; beleid; policy; koers; (2) roep; geschreeuw van een straatventer; (3) arbeidsloon; werkloon; wedde; (4) kosten van levensonderhoud; (5) [m.b.t. theeceremonie] etiquette; gedragscode bij het zetten poederthee; theeceremonieel; protocol; ceremoniële handelingen; procedure
立てtate (1) beginsel; leidraad; bedoeling; (2) regel; bepaling; (3) banket; party; (4) traktatie; (5) hoofd-; voornaamste …; (6) pas ge-…; vers ge-…; (7) [maatwoord voor een reeks opeenvolgende nederlagen]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'beginsel', strategie: exact). 
2005-2023