日蘭辭典+

19 resultaten voor ‘berichten’
日蘭辭典 (trefwoord)
tsūchō通牒
zn. mededeeling v.; kennisgeving v.; nota v. ¶ 通牒する melden; berichten; mededeelen; kennis geven.
sata沙汰
zn. (1) [命令] lastgeving v.; opdracht v.; instructie v. (2) [通知] bericht o.; nieuws o.; mededeeling v. (3) [] gerucht o. ¶ 沙汰あり次第に zoodra bericht ontvangen is. ¶ 追って沙汰のあるまで tot nader order. ¶ 沙汰の限りだ het is ongehoord. ¶ 沙汰する berichten; mededeelen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <berichten>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
物語る monogataru (1) vertellen; verhalen; berichten; debiteren; (2) tonen; getuigen van; [heel wat] zeggen over; verklaren; wijzen op; blijk geven van; bevestigen; staven; een teken zijn van; een bewijs zijn van; getuigenis afleggen van
ran (1) rubriek; kolom; -berichten; kroniek; (2) vakje; hokje; plaats; ruimte; veld
通信する tsuushinsuru (1) communiceren; (2) corresponderen; berichten
通達する tsuutatsusuru (1) doordringen; alom bereiken; (2) zich bekwamen in; vaardig; vakkundig; bedreven; geverseerd; machtig worden; (3) bekendmaken; mededelen; berichten; kennisgeven; informeren; aankondigen; op de hoogte stellen; in kennis stellen; ter kennis brengen; (4) formeel kennisgeven; officieel mededelen; aanzeggen; aanzeg doen; notificeren; notifiëren
通知する tsuuchisuru mededelen; berichten; aankondigen; inlichten; laten weten; op de hoogte stellen; brengen; kennisgeven; bericht geven; notificeren; notifiëren; in kennis stellen; ter kennis brengen; informeren; aanzeggen; bekendmaken; verwittigen
通牒する tsuuchousuru berichten; mededelen; meedelen; informeren; kennisgeven
告げる tsugeru zeggen (dat ~); laten weten; inlichten; op de hoogte brengen; berichten; melden; aankondigen; aandienen; aanmelden
伝える tsutaeru (1) (iem.) zeggen (dat hij …); melden; berichten; vertellen; bekendmaken; [een boodschap enz.] doorgeven; afgeven; overbrengen; meedelen; tot uitdrukking brengen; vertolken; (2) [kennis enz.] overdragen; aanleren; doorgeven; overleveren; nalaten; vermaken; [i.h.b.] inwijden; [i.h.b.] initiëren; (3) overzetten; overbrengen; [nat.] geleiden; transmitteren; doen voortplanten; (4) invoeren; introduceren; brengen naar
報ずる houzuru (1) terugdoen; belonen; vergelden; beantwoorden; terugbetalen; (2) wraak nemen; wreken; vergelden; betaald zetten; (3) berichten; melden; laten weten; op de hoogte brengen; stellen; aankondigen; rapporteren; meedelen; bekendmaken; informeren; inlichten
報じる houjiru (1) terugdoen; belonen; vergelden; beantwoorden; terugbetalen; (2) wraak nemen; wreken; vergelden; betaald zetten; (3) berichten; melden; laten weten; op de hoogte brengen; stellen; aankondigen; rapporteren; meedelen; bekendmaken; informeren; inlichten
知らせる shiraseru doen; laten weten; bekendmaken; boodschappen; waarschuwen; aankondigen; notificeren; notifiëren; inlichten; informeren; onderrichten (van); berichten; melden; aanmelden; mededelen; vertellen; op de hoogte stellen (van); kenbaar maken; te kennen geven; [Belg.N.] verwittigen; in kennis stellen (van); ter kennis brengen (van); kennis geven (van); bericht geven; sturen; zenden; [lit.t.] kondschappen; [veroud., lit.t.] konden; [arch.] kond doen; maken; aangifte doen (van); aangeven; verwittigen (over); rapporteren; aanzeggen; aanzegging; aanzeg doen
告知する kokuchisuru meedelen; [form.] mededelen; aankondigen; kond doen van; berichten; kennisgeven; in kennis stellen; ter kennis brengen; aangeven; aanzeggen; notificeren; notifiëren; informeren; op de hoogte stellen; bekendmaken
告示する kokujisuru berichten; informeren; op de hoogte stellen; in kennis stellen; mededelen; meedelen; aankondigen; bekendmaken; kennisgeven; [Belg.N.] verwittigen
断る kotowaru (1) weigeren; niet toelaten; niet vergunnen; niet inwilligen; (2) afslaan; afwijzen; verwerpen; niet accepteren; niet (willen) aannemen; van de hand wijzen; van tafel vegen; bedanken; weigeren; wegwuiven; wegwimpelen; [w.g.] declineren; (3) zijn verontschuldiging aanbieden; zijn excuses maken; zijn excuses aanbieden; excuus vragen; pardon vragen; zich schoon praten; (4) vooraf kennisgeven; informeren; inlichten; meedelen; mededelen; waarschuwen; verwittigen; vertellen; berichten; op de hoogte stellen; brengen; (5) toelating vragen; toestemming vragen; verlof vragen; (6) ontslaan; ontslag geven; de laan uitsturen; op straat zetten; aan de dijk zetten; (7) verbieden; door een verbod ontzeggen
届ける todokeru (1) zenden; sturen; overbrengen; bezorgen; brengen; bestellen; leveren; afleveren; opsturen; (2) aangeven; ter kennis brengen van; kennis geven van; melden; notificeren; notifiëren; aangifte doen van; bericht geven van; berichten; bekendmaken; rapporteren; aanbrengen; [een adreswijziging enz.] opgeven; [iems. overlijden enz.] aanzeggen; aanzegging doen van
発表する happyousuru bekendmaken; aankondigen; publiceren; uitbrengen; mededelen; annonceren; melden; berichten; kond doen; ter kennis brengen; kennisgeven; uitpakken met; [i.h.b.] voorlezen; [i.h.b.] presenteren
案内する annaisuru (1) gidsen; leiden; geleiden; begeleiden; loodsen; de weg wijzen; rondleiden; voorgaan; escorteren; brengen naar; voeren naar; (2) berichten; inlichten; informeren; op de hoogte brengen; stellen; in kennis stellen; (3) uitnodigen; nodigen; noden; [arch.] uitnoden; [form.] inviteren; vragen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.45 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 17 treffers (zoekopdracht: 'berichten', strategie: exact). 
2005-2020