日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘beroemd’
日蘭辭典 (trefwoord)
arawasu現す
(現わす・表す・表わす・著す・著わす) t.w. (1) [教示する] toonen; doen blijken; vertoonen. (2) [露す] aan het licht brengen; ontdekken. (3) [著作する] publiceeren. (4) [名を顯す] i.w. beroemd worden; zich naam maken. ¶ 意志を表す zijne bedoeling blootleggen. ¶ そこでしっぽを露はした toen kwam de aap uit de mouw.
naru鳴る
i.w. klinken; slaan (時計が). ¶ が鳴る suizing in de ooren hebben. ¶ 雷が鳴る het dondert. ¶ がらがら鳴る ratelen; klapperen. ¶ 日本は風景を以て鳴る Japan is beroemd wegens zijn natuurschoon.
SUPPLEMENT (trefwoord)
meitantei名探偵
zn. lett. beroemde detective - het verwijst naar de personages in fictie (zoals misdaadverhalen) die als onderzoeker, detective, privédetective, rechercheur, etc. ten tonele gevoerd zijn als uitzonderlijk bekwame speurders en door het succes van de boeken waarin zij figureren bekendheid hebben verworven. ¶ 「名探偵ポワロ」 ‘Meitantei Powaro’ ‘De beroemde detective Poirot’.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <beroemd>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
名城meijou (1) beroemd; vermaard; befaamd kasteel; (2) buitengewoon kasteel
名士meishi vooraanstaand; belangrijk; beroemd; welbekend; prominent; aanzienlijk; eminent; voornaam man; man van aanzien; gewicht; belang; betekenis; naam; man met een reputatie; belangwekkend figuur; bekendheid; beroemdheid; vermaardheid; notabele; waardigheidsbekleder; coryfee; vedette; kanon; kopstuk; klinkende naam; hoge heer; grote meneer; geweldige
名高いnadakai beroemd; befaamd; bekend; welbekend; vermaard; gerenommeerd; [i.h.b.] berucht
mei (1) beroemd ~; befaamd ~; gerenommeerd ~; uitstekend ~; uitmuntend ~; voortreffelijk ~; meesterlijk ~ [aan substantieven gehecht voorvoegsel dat aangeeft dat het genoemde "uitmuntend"; "befaamd" is]; (2) -naam; (3) ~ mensen; ~ man [kwantor om personen te tellen]
売り出すuridasu (1) op de markt brengen; verkrijgbaar stellen; in de handel brengen; te koop aanbieden; ten verkoop aanbieden; uitbrengen; releasen; verkopen; uitgeven; (2) in de aanbieding doen; [Belg.N.] in promotie doen; promoten; (3) bekend; beroemd; populair worden; zich een reputatie verwerven; op de voorgrond; het voorplan treden; opgang maken; populariteit verwerven; in de belangstelling raken
有名yuumei beroemd; bekend; befaamd; vermaard; gereputeerd; fameus; gerenommeerd; roemrucht
有名なyuumeina beroemd; bekend; befaamd; vermaard; gereputeerd; fameus; gerenommeerd; roemrucht
有名人yuumeijin beroemdheid; bekendheid; beroemd; bekend persoon; grote naam; notabele; ± BN'er; [Belg.N.] ± BV
著名なchomeina beroemd; bekend; welbekend; prominent; vooraanstaand; aanzienlijk; eminent; vermaard; befaamd; illuster; gerenommeerd; fameus; gevierd; roemrucht; roemruchtig
謳われるutawareru (1) geroemd worden; beroemd; befaamd; vermaard; gerenommeerd zijn; [悪名を~] berucht zijn; (2) duidelijk vermeld worden; expliciet bepaald worden
高名koumyou (1) edele; glorierijke; beroemde naam; roem; faam; glorie; vermaardheid; bekendheid; beroemdheid; celebriteit; (2) grootse prestatie; prestatie van formaat; glorieuze daad; grote verdienste; krachttoer; tour de force; (3) beroemd; befaamd; vermaard; roemruchtig
高名koumei (1) [hon.] uw naam; (2) beroemd; befaamd; vermaard; roemruchtig
鳴り渡るnariwataru (1) weerklinken; weergalmen; resoneren; (2) wijd en zijd weerklank vinden; beroemd; bekend worden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'beroemd', strategie: exact). 
2005-2023