日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘best doen’
日蘭辭典 (trefwoord)
itasu致す
t.w. (1) [行ふ] doen; verrichten. (2) [招來] te weeg brengen; veroorzaken. (3) [輸送] vervoeren; transporteeren. ¶ どう致しまして niet te danken. ¶ 失禮いたしました neem mij niet kwalijk. ¶ 致す een dienst bewijzen; zijn best doen voor. ¶ 致す zijn leven opofferen. ¶ は自ら禍を致したのだ hij heeft het aan zichzelf te wijten; het is zijn eigen schuld. ¶ 富を致す rijkdom vergaren.
jinryoku盡力
(尽力) zn. poging v.; streven o.; inspanning v. ¶ 盡力する zich inspannen; zijn uiterste best doen; ernstig streven.
funpatsu奮發

(奮発) zn. uiterste krachtsinspanning v. ¶ 奮發する zijn uiterste best doen.

SUPPLEMENT (trefwoord)
ganbatte頑張って
Uitdr. Houd vol! Geef niet op! Zet door! Doorzetten! Volhouden! ¶ なら成功できるよ、がんばって。は見捨てない。 ♂ Jij kunt het echt wel, houd vol. Ik zal je niet in de steek laten. ¶ できるだけがんばってやってみます。Ik zal mijn uiterste best doen. ¶ はその難しい課題をがんばってやった。Hij bleef zijn best doen op die lastige lessen. ¶ 新しい仕事がんばってください。Zet hem op met je nieuwe baan / succes met je nieuwe baan.
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 4 treffers, (zoekopdracht: 'best doen', strategie: exact). 
2005-2022