日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘bestrijden’
日蘭辭典 (trefwoord)
yariai遣合
(遣り合い) zn. samenwerking v. ¶ 遣合ふ samenwerken; elkaar bestrijden (爭ふ)wedijveren (競ふ).
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bestrijden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
敵対する tekitaisuru vijandig gezind zijn; zich keren tegen; tegenstreven; zich opponeren tegen; tegengaan; bestrijden
戦う tatakau (1) bestrijden; bevechten; vechten (met; tegen); strijden (met; tegen); strijd voeren; leveren (tegen); de strijd aangaan (met); slag leveren (tegen); [lit.t.] bekampen; [uitdr.] de degens kruisen (met); [volkst.] knokken; (2) beoorlogen; oorlog voeren (tegen); ten strijde trekken (tegen); de wapens opnemen (tegen); (3) wedijveren (met); kampen (met); (4) worstelen met; opboksen (tegen); [fig.] kampen (met)
論争する ronsousuru redetwisten; debatteren; disputeren; polemiseren; contesteren; bestrijden; betwisten
相打つ aiutsu elkaar slaan; bestrijden; bevechten; tegen elkaar vechten; strijden; elkaar partij geven
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'bestrijden', strategie: exact). 
2005-2020