日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘bevallen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kodomo子供
zn. kind o.; jongen (男) m.; meisje (女) o. ¶ 子供の時 kinderjaren; kindsheid; prille jeugd. ¶ 子供らしい kinderachtig. ¶ 子供の如き kinderlijk. ¶ 子供を産む een kind krijgen; bevallen. ¶ 子供なき kinderloos. ¶ 子供だまし iets om kinderen zoet te houden; kinderachtig troostmiddel. ¶ 子供好き liefde voor kinderen.
suki
(好き) zn. behagen o.; smaak m.; liefhebber (人) m. ¶ 好き iemand, die veel van katten houdt. ¶ 好きな geneigd tot; houden; geliefd; -zuchtig. ¶ 戰爭好きな oorlogzuchtig. ¶ 好きな人 geliefde; iemand van wien men veel houdt. ¶ 好きな樣に zoals men wil; naar verkiezen. ¶ 好き不好きは人の勝手 over smaak valt niet te twisten. ¶ 好きになる zich aangetrokken voelen tot; gaan houden van. ¶ 讀書が好き veel van lezen houden.
shusshō出生
zn. geboorte v. ¶ 出生地主義 beginsel, dat de plaats der geboorte de nationaliteit aangeeft. ¶ 出生する bevallen van; geboorte geven aan.
monku文句
zn. (1) [] zin v.; uitdrukking v. (2) [不平] klacht v. ¶ 定り文句 vaste uitdrukking; conventioneele phrase. ¶ 文句なしに zonder mopperen. ¶ 文句あるなら言って見ろ als het je niet bevalt, dan heb je het maar te zeggen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bevallen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
お気に召すokinimesu [hon.] aanstaan; bevallen; gelukkig zijn met; leuk; prettig; aangenaam; fijn; lekker vinden; lusten; mogen; graag willen
召す ; 見すmesu (1) ontbieden; roepen; willen zien; (2) [コートを] aantrekken; dragen; aandoen; (3) [お風呂を] een bad nemen; baden; (4) [お風邪を] kou vatten; (5) [お年を] in jaren vorderen; (6) [乗り物を] een vervoermiddel nemen; (7) kopen; (8) [お気に] gelukkig; blij zijn met; aanstaan; bevallen; bekoren
好きsuki (1) houden van; graag hebben; doen; (graag) lusten; leuk vinden; (graag) mogen; bevallen; aanspreken; gesteld zijn op; een …-liefhebber zijn; (2) favoriet; lievelings-; geliefkoosd; geliefd; (3) nieuwsgierig; excentriek; [i.h.b.] wellustig; (4) zoals men het wil; zo … men maar wil
好むkonomu (1) bevallen; graag hebben; in de smaak vallen; kunnen smaken; aanstaan; behagen; bekoren; (2) houden van; een zwak hebben voor; in de gunst staan bij; in een goed blaadje staan bij; genegenheid hebben voor; (3) genieten van; genot hebben; plezierig vinden; plezier beleven; aangenaam vinden; zijn hart ophalen; leuk vinden; behagen scheppen in; genoegen scheppen in; aan zijn trekken komen; zich amuseren met; zich verheugen over; verheugd zijn; blij zijn; (4) verkiezen; een voorkeur hebben voor; de voorkeur geven aan; prefereren; liever hebben
意にかなうinikanau aanstaan; bevallen; in de smaak vallen; schikken; goed uitkomen
気に入るkiniiru gelukkig zijn met; blij zijn met; verheugd zijn over; aanstaan; bevallen; behagen; aanspreken; aardigheid krijgen in
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'bevallen', strategie: exact). 
2005-2023