日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘bijeenkomen’
日蘭辭典 (trefwoord)
atsumari
(集まり) zn. (1) [集合] samenkomen; bijeenkomen. (2) [凝結] samenpakken; zich verbinden. (3) [會議] vergaderen. (4) [集中] zich concentreeren.
sorou揃ふ
(揃う) i.w. (1) [一致] het eens zijn; overeenstemen. (2) [集る] vergaderen; bijeenkomen. (3) [整ふ] volledig zijn; geordend zijn; in orde zijn. ¶ 揃った compleet; volledig; geordend. ¶ 揃はぬ onvolledig; niet compleet; niet in orde. ¶ 人數は揃ひましたか zijn wij compleet? zijn wij voltallig? ¶ 兄弟三人揃ひも揃って alle drie broers; de broers, alle drie.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bijeenkomen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
会するkaisuru (1) zich verzamelen; bijeenkomen; samenkomen; (2) convergeren; in één punt samenvallen; (3) verzamelen; bijeenbrengen; samenbrengen
会合するkaigousuru samenkomen; zich verzamelen; bijeenkomen; vergaderen; elkaar ontmoeten; elkaar treffen
合すgassu (1) bijeenkomen; samenkomen; samengaan; zich verenigen; zich bij elkaar aansluiten; een geheel vormen; fuseren; één worden; (2) bijeenbrengen; samenbrengen; samenvoegen; verenigen; verenen; tot een geheel maken; één maken
寄る; 凭る; 倚るyoru (1) naderen; dichterbij komen; opschuiven; toekomen (op iem.); (2) samenkomen; bijeenkomen; zich verzamelen; elkaar ontmoeten; vergaderen; elkaar treffen; (3) (even) langskomen (bij iem.); langsgaan; even aanlopen; (terloops) kort bezoeken; aandoen; aankomen bij; (4) zich aan één kant verzamelen; uitwijken; opzij gaan; neigen naar; (5) leunen op; leunen tegen; rusten op; (6) worstelend voortduwen; (7) zich opstapelen; zich opeenhopen; (8) [m.b.t. markt; beurshandel] beginnen
溜る ; 堪るtamaru (1) zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; zich accumuleren; aanzwellen; (2) oplopen; zich ophopen; zich opstapelen; zich opkroppen; [i.h.b.] achterstallig raken; [i.h.b.] achterop raken
結集するkesshyuusuru (1) verzamelen; bundelen; concentreren; vergaren; bijeenbrengen; samenbrengen; samenvoegen; samenstellen; (2) zich samenvoegen; zich verzamelen; zich groeperen; samenkomen; bijeenkomen
纏まるmatomaru (1) één worden; zich samenvoegen; zich bijeenvoegen; bijeenkomen; (2) het eens raken; tot een akkoord komen; overeenkomen; zijn beslag krijgen; een einde nemen; geregeld worden; in orde komen; afgedaan raken; afgehandeld raken; beslecht raken; afgeconcludeerd raken; af raken; op zijn pootjes terechtkomen; (3) gaan samenhangen; vastere vorm aannemen; consistent raken; coherent worden; [ideeën e.d.] vorm krijgen; kristalliseren; gestalte krijgen; uitkristalliseren; hechter worden
群れるmureru zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; samenscholen; samentroepen; samendrommen; samenhopen; bij elkaar hokken
集うtsudou zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; bij elkaar komen; zich scharen; bijeenlopen; te hoop lopen; samenscholen; vergaderen
集まるatsumaru samenkomen; verzamelen; bijeenkomen
集るtakaru (1) zich verzamelen rond; samendrommen; (krioelend; wemelend) samenkomen; bijeenkomen; samenscholen; zich ophopen; samenklieken; zwermen om; (2) afbedelen; afbietsen; aftroggelen; loskrijgen; (3) afpersen; opeisen; afdwingen; steamen
集会するshyuukaisuru samenkomen; bijeenkomen; bij elkaar komen; zich verzamelen; vergaderen; elkaar treffen; een vergadering houden; rendez-vous geven; in vergadering bijeenkomen
集合するshyuugousuru (1) zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; bij elkaar komen; zich scharen; bijeenlopen; te hoop lopen; [oneig.; m.b.t. mensenmassa] zich ophopen; [fig.] samenstromen; samenscholen; (2) verzamelen; samenbrengen; bijeenbrengen; bij elkaar brengen; bijeenroepen; samenroepen; vergaren
集結するshyuuketsu (1) verzamelen; samenbrengen; groeperen; concentreren; (2) zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; zich concentreren; samentrekken; zich groeperen; zich samenvoegen
kyuu (a) duif; (b) (zich) verzamelen; bijeenkomen; bijeensteken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.62 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'bijeenkomen', strategie: exact). 
2005-2021