日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘bijvoegen’
日蘭辭典 (trefwoord)
tenpu添附
(添付、貼付) zn. bijvoeging v. ¶ 添附する bijvoegen; aanhechten; in vouwe leggen. ¶ 添附の bijgevoegd; bijbehoorend; aangehecht; ¶ 添附物 bijlage; bijvoegsel; aanhangsel.
tsuika追加
zn. bijvoegsel o.; aanvulling v.; supplement o. ¶ 追加の aanvullend; suppletoir. ¶ 追加する bijvoegen; aanvullen.
soeru添へる
(添える) t.w. bijvoegen; aanhechten; doen vergezellen; (を) bijstaan; helpen. ¶ 手紙に添へてある書類 de bijlagen van den brief. ¶ を負けに添へる als premie geven. ¶ を添へる een handje helpen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bijvoegen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
プラスするpurasusuru optellen; toegeven; erbij doen; bijvoegen; toevoegen; bijdragen
付すfusu (1) toevoegen; bijvoegen; erbij doen; aanvoegen; voegen; [制限; 条件を] stellen; [傍線を] zetten; (2) uitreiken; verstrekken; (3) verwijzen naar; doorsturen naar; voorleggen aan; [印刷に] toevertrouwen aan; [忘却に] prijsgeven aan
付加する ; 附加するfukasuru toevoegen; bijvoegen; erbij doen; aanvoegen; voegen
入れるireru (1) plaatsen in; indoen; inzetten in; inbrengen in; (2) inschenken; ingieten; bijgieten; (3) toevoegen; bijvoegen; invoegen; (4) binnenlaten; laten binnenkomen; (5) [iemand; bv. patiënt; student; gast etc.] toelaten; onder zijn hoede nemen; (6) kunnen bevatten; plaats hebben voor; groot genoeg zijn voor; ruim genoeg zijn voor [een bepaald aantal personen]; (7) aanwerven; aanbrengen; in dienst nemen; ronselen; rekruteren; (8) luisteren naar [een advies; verzoek; visie van iemand anders etc.]; gehoor geven aan; (9) tolereren; dulden; aanvaarden; begrip hebben voor; begrijpen; pikken; (10) samengaan; kunnen samengaan; verenigbaar zijn; compatibel zijn; consistent zijn; (11) meerekenen; meetellen; incalculeren; inbegrepen zijn; (12) [茶; コーヒーを] maken; zetten; (13) [スイッチを] aanswitchen; aansteken; aandraaien; aanzetten; aandoen; aanknippen; in werking stellen; zetten; inschakelen
加えるkuwaeru (1) [wisk.] optellen; bij elkaar tellen; (2) toevoegen; bijvoegen; (3) doen toenemen; meer laten worden; vermeerderen; verhogen; groeien; uitbreiden; (4) meerekenen; meetellen; incalculeren; (5) laten meedoen; laten deelnemen; (6) (een slag; schade; etc.) toedienen; (een belediging) naar het hoofd slingeren
同封するdoufuusuru insluiten; bijsluiten; bijvoegen
封入するfuunyuusuru insluiten; bijsluiten; bijvoegen
差すsasu (1) schijnen; lichten; gloeien; stralen; (2) [m.b.t. blos enz.] te voorschijn komen; over zich krijgen; zich manifesteren; (3) [m.b.t. boze macht enz.] varen in; [form.] vaardig worden over; (4) gieten; schenken; uitschenken; inschenken; serveren; vullen; [m.b.t. oogdruppels e.d.] toedienen; (5) aanbrengen; opdoen; [m.b.t. olie] smeren; (6) toevoegen; bijvoegen; erbij doen; (7) [m.b.t. paraplu e.d.] opsteken; omhoogbrengen; omhoogsteken; omhoog houden; (8) [m.b.t. zwaard] aangorden; aandoen; (9) [scheepv.] voortbomen; doen varen; doen voortbewegen; [w.g.; lit.t.] doen reilen; (10) [m.b.t. borrel] aanbieden; bieden; schenken; offreren
添えるsoeru (1) toevoegen; voorzien van; erbij doen; bijvoegen; (2) toevoegen; verlenen
足すtasu (1) optellen; een optelling maken; (2) toevoegen; bijvoegen; erbij doen; (3) aanvullen; volledig maken; [form.] suppleren; [m.b.t. tekort] bijleggen; (4) zich kwijten van; doen; verrichten; uitvoeren; vervullen; volbrengen
追加するtsuikasuru toevoegen; erbij doen; bijvoegen; bijgeven; extra geven; aanvullen (met); suppleren; [i.h.b.] bijbestellen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'bijvoegen', strategie: exact). 
2005-2023