日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘bloei’
日蘭辭典 (trefwoord)
otoko
zn. (1) [子] man m.; volwassen man (大人) m. (下僕) bediende m.; knecht m.; mannelijkheid (子の意氣) v. (2) [情夫] minnaar m. ¶ の mannelijk. ¶ 盛り bloei van de mannelijke kracht; kracht van het leven. ¶ になる (が) climacterische leeftijd bereiken. ¶ 今度赤ちゃんですかですか is het een jongen of een meisje? ¶ 知らず maagdelijk.
kaika開花
zn. bloei m. ¶ 開花する bloeien; bloesem dragen.
sakae榮え
(栄え) zn. bloei m.; voorspoed m. ¶ 榮える bloeien; voorspoedig zijn.
seisui盛衰
zn. voorspoed en tegenspoed; opkomst en achteruitgang; grootheid en val; bloei en verval; wisselvalligheden des levens.
hanjō繁昌
(繁盛) zn. voorspoed m.; bloei m; welvaart v. ¶ 繁昌する bloeien; welvarend zijn.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bloei>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
景気 keiki (1) wereld; dingen; zaken; tijden; (2) conjunctuur; toestand; gesteldheid van de economie; omstandigheden van de handel; marktsituatie; (3) welvaart; bloei; voorspoed
好況 koukyou gunstige omstandigheden; voorspoed; bloei; prosperiteit; (economische) welvaart; opbloei; levendige markt; hausse; hoogconjunctuur; boom
開き hiraki (1) opening; het openen; het opengaan; (2) deur; poortje; (3) [cul.] opengesneden; gedroogde vis; (4) verklaring; uitleg; opheldering; toelichting; (5) bevrijding; verlossing; verlichting; (6) herleving; herstel; (7) ontwijkende beweging; motiliteit; (8) [plantk.] bloei; het uitkomen; (9) [euf.] einde; beëindiging; afsluiting; sluiting; het opbreken; het uit elkaar gaan; opheffing; besluit; (10) 10. verschil; gat; discrepantie; kloof; (11) 11. [scheepv.] het loeven; het overstag gaan; (12) 12. [no-theat.] hiraki-figuur [dansfiguur waarbij de uitvoerder twee of drie passen achteruitzet en daarbij beide armen naar voren brengt en openspreidt]; (13) 13. [muz.] topgedeelte van een shamisen-plectrum dat de snaren aantokkelt; (14) 14. [foto.] lensopening; apertuur
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'bloei', strategie: exact). 
2005-2020