日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘boren’
日蘭辭典 (trefwoord)
ana
zn. (1) [孔] gat o.; opening. (2) [針の] oog v. (3) [氣孔] porie v. (4) [巢] hol o.; leger o. (5) [洞穴] grot v. (6) [坑] put v. (7) [間隙] reet v.; spleet v. ¶ あける een gat boren; een gat graven; een kuil graven. ¶ を埋める een kuil dichtgooien. ¶ 缺損填補 een gat stoppen. ¶ にも入りたい in (又は door) den grond zinken van schaamte.
akeruあける
(開ける・空ける) t.w. (1) [開く] openen; opendoen; openmaken; ontsluiten; openleggen. (2) [空にする] ledigen; ontruimen. ¶ 二行をづつあける twee regels openlaten; twee regels overslaan. (3) [穴を] een gat boren. (4) [道を] uit den weg gaan. (5) [家を] ontruimen (借家を明拂ふ).
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <boren>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
抉るeguru (1) uithollen; uitdiepen; uitboren; boren; uitgutsen; uitsteken; (2) [心を] aangrijpen; aanpakken; ten zeerste raken; grieven; op z'n ziel trappen; (3) aan het licht brengen; uitbrengen; onthullen; blootleggen; uitvorsen; tot op de bodem uitspitten
掘り進むhorisusumu graven in; door; doorgraven; [mijnb.] drijven; [坑道を] boren; [トンネルを] aanleggen
掘るhoru (1) graven; spitten; delven; schieten [bv. sloot; kuil]; wroeten; woelen; boren; (2) opgraven; uitgraven; rooien; opdelven; uitdelven; opspitten; uitspitten; steken; opwroeten
掘削するkussakusuru delven; boren; uitgraven
空けるakeru (1) [穴を] maken; boren; (2) [道を] vrijmaken; [席を] ruimen; [部屋を] ontruimen; wegtrekken; verhuizen; (3) [一行を] openlaten; [間を] vrijlaten; blank laten; leeg laten; (4) uitruimen; leeghalen; [鍋; 皿; 盃を] legen; ledigen; leegmaken; uitlegen; (5) [時間を] maken; vrijmaken; [部屋を] vrijhouden; openhouden; reserveren; beschikbaar houden; (6) [家を] niet thuis zijn; van huis weg zijn; niet aanwezig zijn; [veroud.] uithuizig zijn
穿つugatsu (1) boren; doorboren; graven; uithollen; (2) doordringen tot de grond van; binnendringen in; doorgronden; penetreren; vatten; snappen; (3) [袴; 履物を~] aantrekken
穿孔するsenkousuru perforeren; ponsen; boren; drillen; gaten maken
開削する ; 開鑿するkaisakusuru delven; graven; uitgraven; afgraven; opengraven; [運河を] aanleggen; [トンネルを] bouwen; [井戸を] boren; [坑道を] drijven
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'boren', strategie: exact). 
2005-2023