日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘bovenkant’
日蘭辭典 (trefwoord)
ue
zn. (1) [頂] top m. (2) [] bovenste gedeelte v.; bovenkant m. ¶ このない喜び grootste vreugde. ¶ いやがにも tot overmaat. ¶ 下からまで van onder tot boven. ¶ の bovenst; hoogst. ¶ の文 bovenstaande zin. ¶ 五つからの子供 kinderen van vijf jaaren ouder. ¶ 丘の huis op den heuvel. ¶ 其の bovendien; daarenboven. ¶ naar boven. ¶ op; bovenop; na (後に). ¶ onder invloed van drank. ¶ 歸京の toen ik in Tokyo terug kwam. ¶ 再考ので bij nadere overweging. ¶ かくなるは nu het zoover gekomen is. ¶ ……のに出る overtreffen; meer zijn dan. ¶ 一番は八つです het oudste kind is acht. ¶ にはある niets is volmaakt; alles is voor verbetering vatbaar.
kami
zn. (1) [部] bovenste o.; top m.; hoofd o. (2) [流] bovenloop m. (3) [政府] de regeering v. (4) [長] meerdere m.mv. (5) [天子] keizer m. ¶ の御沙汰 hoog bevel.
hyōmen表面
zn. oppervlakte v.; buitenkant (側面) m.; voorkant (前側) m.; bovenkant (上面) m. ¶ 表面oppervlakkig; schijnbaar; blijkbaar. ¶ 表面上 voor den vorm; voor den schijn; oppervlakkig beschouwd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <bovenkant>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ue (1) 11. bovenop; als klap op de vuurpijl; op de koop toe; behalve; (2) 12. na; achter; als resultaat van; ten gevolge van; als uitkomst van; (3) 13. wat betreft; ; (1) 14. nu dat; nadat; (2) 15. aangezien; ; (1) hoger; (2) in leeftijd ouder; (3) superieur; hoger in rang; hoger qua maatschappelijke positie; (4) 10. goed; beter; kundig(er); begaafd(er); (meer) getalenteerd; bekwaam; bedreven; capabel; ; (1) bovenste gedeelte; bovenkant; bovendeel; (2) gebied boven iets; (3) top van een berg; bovenverdieping van een huis; (4) superioriteit; summum; het beter zijn in iets; het meer getalenteerd zijn in iets; het meer begaafd zijn in iets; het kundiger zijn in iets; autoriteit; (5) superieure positie; hoge(re) rang; betere stand; betere maatschappelijke positie; (6) keizer; vorst; soeverein
omote (1) voorkant; voorzijde; voorste gedeelte; eerste gedeelte; goede kant; (2) [硬貨の] kruis; kop; beeldenaar; (3) bovenkant; bovenzijde; (4) oppervlakte; buitenkant; buitenzijde; (5) buiten; de straat; (6) bovenkant van een tatami; matwerk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'bovenkant', strategie: exact). 
2005-2020