日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘cent’
日蘭辭典 (trefwoord)
ichimon一文
zn. een duit m. ¶ 一文無し geen duit; geen cent. ¶ 一文吝み misplaatste zuinigheid op kleinigheden. ¶ 一文吝みの百失ひ groot verlies leiden door misplaatste zuinigheid.
naru成る
(なる) i.w. worden; tot stand komen; ontstaan. ¶ 大きくなる groot worden. ¶ 病氣になる ziek worden. ¶ 辯護士になる advocaat worden. ¶ 六十となる het komt op zestig cent. ¶ は酸素と素とより成る water bestaat uit zuurstof en waterstof. ¶ あの人が死んでからもう五年になります het is al vijf jaar geleden, dat hij stierf.
dake
(だけ) bw. (1) [ばかりのみ] alleen maar; slechts; niet meer dan. (2) [相當價値] ter waarde van; een hoeveelheid van; ten minste (少なくも). (3) [程度、範圍] zoo ver als......; hoe meer ...... hoe meer (……すれば其れ). ¶ のペンは是か zijn dit al de pennen uit de doos? ¶ 今度は勘辨してやる voor dezen keer zal ik het door de vingers zien. ¶ 三切手を三下さい geef mij voor drie yen postzegels van drie cent ¶ 彼は知らせねばならぬ hij althans dient te worden ingelicht. ¶ 自由愛する壓世を憎む hij haat verdrukking evenzeer als hij de vrijheid liefheeft. ¶ 高ければ高いよくなる hoe duurder het is hoe beter de kwaliteit. ¶ 軍人zooals een goed soldaat betaamt.
hatakuはたく

(叩く) t.w. (1) [打つ] slaan; kloppen. (2) [拂ふ] stoffen. i.w. (3) [財布を] uitgeven tot den laatsten cent.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <cent>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一文ichimon (1) mon [duizendste deel van een yen]; (2) [in uitdr. ter aanduiding van een gering bedrag] cent; duit; stuiver; penning; oortje
一銭issen (1) een sen [= honderdste deel van een yen]; (2) [fig.] cent; stuiver; duit; penning; [Barg.] oortje; (3) een mon [= oud-Japanse kopermunt]; (4) [Jap.gesch.] straatbarbier
残らずnokorazu al; alles; helemaal; heel; geheel; compleet; volledig; exhaustief; integraal; uitputtend; één en al; geheel en al; stuk voor stuk; tot de laatste [man; cent; druppel enz.]; zonder uitzondering; [arch.] gans
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'cent', strategie: exact). 
2005-2023