日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘daarna’
日蘭辭典 (trefwoord)
anoあの
vnw. die; dat; gindsch; gene. ¶ あの頃 in dien tijd. ¶ あの本 dat boek. ¶ あの後は voortaan; daarna. ¶ あの家 dat huis daar; het gindsche huis. ¶ 彼の人 hij (男); zij (女). ¶ あの人達 zij.
ato
(1) [以] vz. na; bw. later. ¶ 四五日あと na vier of vijf dagen; vier of vijf dagen later. (2) [以前] bn. verleden. (3) [殘り] zn. rest v. ¶ 十年前 tien jaar geleden. ¶ あと月 verleden maand. ¶ later. ¶ から daarna. ¶ の achterst. ¶ に殘る achterblijven. ¶ の祭 mosterd na den maaltijd. ¶ achterwaarts; achteruit. ¶ は in de toekomst; in het vervolg; voortaan; verder. ¶ は言はずとも知れて居る de rest begrijp je wel, zonder dat ik het vertel. ¶ afstammeling. ¶ 相続人、opvolger. (4) [結果] zn. gevolg o. ato (跡)も見よ.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <daarna>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
其の時から sonotokikara van die tijd af; vanaf dat moment; sinds die tijd; sindsdien; sedertdien; daarna
然うして soushite (1) en; (en) dan; (en) toen; (en) daarna; daarop; vervolgens; (2) (en) zo; aldus; op die manier; op die wijze
其れから sorekara (1) (en) daarna; (en) toen; daarop; dan; vervolgens; verder; nadien; (2) van toen af; sedertdien; sindsdien; (3) en
即ち sunawachi (1) namelijk; met andere woorden; ofwel; oftewel; dat is; te weten; dat wil zeggen; dat betekent; en wel; wel te verstaan; tenminste; id est; hoc est; videlicet; [afk.] nl.; [afk.] m.a.w.; [afk.] d.i.; [afk.] t.w.; [afk.] d.w.z.; [afk.] i.e.; [afk.] h.e.; [afk.] vdt.; (2) net; precies; juist; krek; exact; helemaal; niets dan; alleen maar; zonder meer; (3) (en) dan; vervolgens; (meteen) daarop; (onmiddellijk) daarna
次に tsugini vervolgens; nadien; daarna; aansluitend; daaropvolgend
後日 gojitsu later; (nabije) toekomst; ooit; ; (1) achteraf; nadien; daarna; vervolgens; (2) van nu af aan; voortaan; in 't vervolg
go (1) na ~; achter ~; (2) in minder tijd dan ~; binnen ~; (3) sinds ~; sedert ~; ; (1) vervolgens; daarna; (2) sindsdien; sedertdien; sinds die tijd
翌週 yokushuu de week daarop; daarna; de volgende week
後で atode later; naderhand; nadien; vervolgens; erna; daarna; erachter; achterna; achteraf
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.38 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'daarna', strategie: exact). 
2005-2020