日蘭辭典+

29 resultaten voor ‘dat’
日蘭辭典 (trefwoord)
to
vw. (1) [及び] en. bw. (2) [さうすると] dan. (3) [假定] indien; als. vz. (4) [一緖に] met. (5) [丁度其時] wanneer; zoodra; toen. ¶ 犬と猫 honden en katten. ¶ 英國との同盟 verbond met Engeland. ¶ 友達と別れる scheiden van zijn vrienden. ¶ 食事が終わると als we klaar zijn met eten; zoodra het eten afgelopen is. ¶ あの人が君の叔父さんと思った ik zag dien man voor je oom aan; ik dacht, dat het je oom was.
rongai論外
bw. buiten de kwestie. ¶ それは論外のdat ligt buiten de kwestie; dat gaat buiten de zaak om; dat heeft er niets mee te maken.
sono其の
vnw. dat; zijn; haar; hun. ¶ 其の翌日 den volgenden dag. ¶ 其の inmiddels; intusschen; onderwijl.
nan to何と
tw. wat!; bw. hoe; hoezeer. ¶ 何と暑いことwat is het warm! ¶ 何とか het een of ander; dit of dat; zus of zoo. ¶ 何とも niets; volstrekt niets. ¶ 何とも言へぬ men kan er niets van zeggen; onbeschrijfelijk. ¶ 何とも思はぬ onbeduidend; er niets om geven; het kan mij niets schelen; ¶ 何となく eenigszins; eenigermate; op de een of andere wijze; onbestemd. ¶ 何となく氣味が惡い ik voel me, waarom weet ik niet, niet erg op mijn gemak. ¶ 何となれば want; omdat.
iya嫌、厭
zn. afkeer m.; ergernis v.; verveling v. ¶ 嫌な onaangenaam; ergerlijk; vervelend. ¶ 嫌な stank. ¶ いやな天氣 beroerd weer. ¶ 嫌な beroerde vent; lamme vent. ¶ 厭になる iets moede zijn; het land hebben aan. ¶ 貸して呉れ嫌か leen me wat, of wil je het niet? ¶ 嫌ですよ laat dat toch!; je hindert me; niet doen!
SUPPLEMENT (trefwoord)
kagon過言
(znw) (1) overdrijving. ¶ …といっても過言ではない ...to itte mo kagon de wa nai Het is geen overdrijving te stellen dat... ¶ 時代だと言っても過言ではないIma wa kuruma no jidai da to itte mo kagon de wa nai. Het is geen overdrijving om te stellen dat dit het tijdperk van de auto is. (TTC) (2) verspreking.

NB De woorden kagon 過言 en kagen 過言 lijken tegenwoordig samen te vallen. Weliswaar geven sommige woordenboeken subtiele verschillen in betekenis, maar wisselt het welke nuances aan welk woord worden toegekend. De variant kagen 過言 lijkt minder gangbaar. Volgens KNJED4 is kagon 過言 schrijftaal. (1) → iisugi 言い過ぎ (2) → iiayamari 言い誤り.
seikai正解
(znw) (1) het juiste antwoord; de juiste verklaring [interpretatie]; correct; juist; goed. ¶ 正解をまるで囲みなさいSeikai wo maru de kakominasai. Omcirkel het juiste antwoord alsjeblieft. (TTC) ¶ そっか!!それ正解だよね Sokka! Sore ga seika da yo ne! Ja toch! Zo is het toch! (twitter) (2) (als evaluatie achteraf) de juiste beslissing; de juiste keuze. ¶ どんどんひどくなっていく今日は出かけなくて正解だったAme ga dondon hidoku natte iku. Kyō wa dekakenakute seikai datta. De regen wordt steeds erger. Ik ben blij dat we niet weg zijn gegaan. (yamasv)
pittariぴったり
(1) zonder tussenruimte; strak; nauw; naadloos; hermetisch. ¶ 全部ぴったり閉まってたのにどうやってそのに入ったんだろうMado wa zenbu pittari shimatte ta no ni, dō yatte sono neko wa ie no naka ni haittan darō. Dat ondanks dat alle ramen potdicht waren die kat toch is binnengekomen. Ik vraag me af hoe. ¶ はぴったりしたジーンズが好きですWatashi wa pittarishita jīnzu ga suki desu. Ik houd van strakke spijkerbroeken. (yamasv) (2) precies; exact. ¶ 2つの指紋がぴったり一致した。つまりが殺人犯だ。 Futatsu no simon ga pittari itchishita. Tsumari kare ga satsujinhan da. De twee vingerafdrukken zijn een exacte match. Dat betekent dat hij de moordenaar is. ¶ 日本電車いつもぴったりの時間来るNihon no densha wa itsu mo pittari no jikan ni kuru. Treinen in Japan zijn altijd precies op tijd. (yamasv) (3) past; past goed bij; geschikt [voor, om]. ¶ この料理はこのワインにぴったりだ。 Kono Ryōri wa kono wain ni pittari da. Dit gerecht past goed bij deze wijn. ¶ 温泉はリラックスするのにぴったりの場所だ。 Onsen wa rirakkususuru no ni pittari no basho da. Hete (natuur)baden zijn heel geschikte plaatsen om te ontspannen. (yamasv) ¶ その帽子彼女にぴったりだ。 Sono bōshi wa kanojo ni pittari da. Die hoed [muts, pet] staat haar precies goed. ¶ ぴったり合うどうか、この新調のを着てみなさいPittari au ka dō ka, kono shinchō no fuku wo kite minasai. Probeer eens of dit nieuwe pak goed past. (TTC) (4) opeens; plotsklaps (stoppen).
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈1:12-14〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
この男は岡田と云う学生で、僕より一学年若いのだから、とにかくもう卒業に手が届いていた。岡田がどんな男だと云うことを説明するには、その手近な、際立った性質から語り始めなくてはならない。それは美男だと云うことである。

Kono otoko wa, Okada to iu gakusei de, boku yori ichigakunen wakai da kara, tonikaku mō sotsugyō ni te ga todoite ita. Okada ga donna otoko da to yū koto wo setsumeisuru ni wa, sono tejikana, kiwadatta seishitsu kara katawarihajimenakute wa naranai. Sore wa binan da to yū koto de aru.

Aangezien deze man, Okada geheten, in het jaar voor mij zat, zou hij in ieder geval over niet al te lange tijd kunnen afstuderen. Om uit te leggen wat voor man Okada was, moet ik beginnen met een opvallende en voor de hand liggende eigenschap van hem. Dat is dat hij een knappe man was.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <dat>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
てしょうがないteshyouganai er niet aan kunnen doen; dat; het is ondraaglijk [koud enz.]; het is onverdraaglijk [heet enz.]; het is onuitstaanbaar [vervelend enz.]; het is ondraagbaar [zwaar enz.]; het niet kunnen helpen; dat; ~ (en) er is niets aan te doen; ~ (en) er is geen zalf aan te strijken
て堪らないtetamaranai het is ondraaglijk [warm enz.]; het is onverdraaglijk [heet enz.]; het is onuitstaanbaar [vervelend enz.]; het is ondraagbaar [zwaar enz.]; niet kunnen velen; dat; er niet tegen kunnen; dat; het niet kunnen helpen; dat; het is me (al) te [gek; koud; zwaar enz.]; ~ (en) er is niets aan te doen
但しtadashi maar; doch; [arch.] edoch; echter; [form.] evenwel; alleen; met dien verstande dat; zij het dat; met dit voorbehoud; dat; mits; onder; op voorwaarde dat; op conditie dat; onder beding dat; vooropgesteld dat; gestipuleerd; dat
何でnande waarom; om welke reden; waartoe; hoe komt het; wat ~ toch; [inform.] waarvoor; waaraan ligt het; dat
其のsono (1) die; dat; (2) diezelfde; [form.] dezelve; (3) eh; hm [duidt onder meer aarzeling bij het spreken aan]
其れでもsoredemo (maar) toch; desondanks; ondanks dat; niettemin; desalniettemin; [form.] desniettemin; met dat al; dat alles ten spijt; even(zo)goed; zelfs dan (nog); ook als dat zo is; zelfs in dat geval; nochtans; en toch; [form.] desniettegenstaande; niettegenstaande dat; dat neemt niet weg; dat; maar intussen; ondertussen; tegelijkertijd
其奴soitsu (1) die gozer; kerel; vent; jongen; knul; hij; (2) die meid; zij; (3) die daar; dat daar; dat
其所 ; 其処 ; 其soko (1) daar; die plaats; (2) (op) dat punt; (in) dat opzicht; wat dat betreft; dat
其方sochira (1) daar; daarginds; ginds; ginder; bij u; jullie; jou; [i.h.b.] dat; die daar; (2) u; jij; jullie
其方sotchi (1) daarginds; ginds; ginder; daar; bij jullie; jou; [i.h.b.] dat; die daar; (2) jij; jullie
其 ; 夫 ; 其れ ; 夫れsore (1) dat; die; het; (2) daar-; -dien; (3) daar; ziedaar; zie (je wel); alstublieft; voilà; (4) goed zo!; tsa; pak ze; hallali; hup [tegen afgericht dier enz.]
同 ; 仝dou (1) dezelfde; hetzelfde; eenzelfde; (2) (eerder; reeds; hierboven) genoemd; gemeld; [veroud.] gezegd; bovengenoemd; hogervermeld; bovengemeld; bovenstaand; eerder vermeld; voormeld; voornoemd; dit; deze; die; dat; (3) onderhavig; in kwestie; de bedoelde; de betreffende; de betrokken; de bewuste; desbetreffende; over wie; waarover we het hebben; waar het om gaat
唯 ; 只 ; 常 ; 徒tada (1) enkel; uitsluitend; puur; zuiver; enig; [inform.] enigst; (2) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (3) zo maar; zonder meer; zonder reden; (4) alleen; maar; echter; het enige is; dat; (5) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (6) gratis; kosteloos; zonder kosten; vrij; voor niets; belangeloos; franco; [i.h.b.] ongestraft; [i.h.b.] straffeloos
彼のano die; dat
彼方achira (1) [~に; で; では] daar; daarginds; (2) dat; het; de andere; (3) die heer; dame; die mensen; (4) buitenland; [i.h.b.] Westen
are die; dat
ka (1) [~の; は] die; dat; (2) [drukt in combinatie met 何 een onbepaaldheid uit]
you (1) voorkomen; het eruitzien; aanblik; indruk; (2) [aangehecht aan de ren'yōkei]; (3) zó(danig) dat ~; (in) voege (dat) ~; opdat ~; teneinde dat ~; met het doel dat ~; om ~; zoals ~; naar ~; (4) op ~ wijze; naar de wijze van ~; à la ~; à l'instar ~; ad instar ~; in de stijl van ~; in de vorm van ~; -achtig
然うsou (1) zo; op die manier; dat; (2) niet zo ~; niet zozeer ~; niet danig ~ [i.c.m. negatie]; (3) ja; dat is zo; precies; inderdaad; dat klopt; dat is juist [als bevestigend antwoord]; (4) echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
違いないchigainai er is geen twijfel aan dat ~; beslist; stellig; zeker; ongetwijfeld; niet te miskennen; onmiskenbaar; buiten kijf; zonder (enige) twijfel; zonder meer; niet aan twijfel onderhevig; ervan overtuigd dat; er absoluut zeker van dat; het staat vast; dat; het lijdt geen twijfel; dat
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 9 treffers, warandict: 20 treffers (zoekopdracht: 'dat', strategie: exact). 
2005-2023