日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘deelnemen’
日蘭辭典 (trefwoord)
shusseki出席
zn. tegenwoordigheid v.; aanwezigheid v. ¶ 出席する bijwonen; tegenwoordig zijn; deelnemen. ¶ 出席簿 lijst der aanwezigen; presentielijst. ¶ 出席者 aanwezigen; deelnemers. ¶ 何卒出席被下度 ik verzoek u wel tegenwoordig te willen zijn.
shussei出征
zn. expeditie v.; vertrek naar het front. ¶ 出征する naar het front gaan; deelnemen aan den strijd. ¶ 出征中である aan het front zijn; deelnemen aan een expeditie.
shusshi出資
zn. belegging v.; deelneming met kapitaal; bijdrage. ¶ 出資する geld bijdragen; geld beleggen; met kapitaal deelnemen; geld steken in. ¶ 出資者 belegger; aandeelhouder; contribuant. ¶ 共同出資で voor gemeenschappelijke rekening.
azukaru與る

(与る) i.w. deelnemen aan; te maken hebben met; bemoeienis hebben met. ¶ 馳走に與る deelnemen aan een maaltijd. ¶ 私の與り知ったことではありません het gaat mij niets aan; ik heb er niets mee te maken.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <deelnemen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
しんみりする shinmirisuru (1) verdrietig; terneergeslagen raken; triestig; somber gestemd raken; het droef te moede worden; (2) meeleven; deelnemen; meevoelen
出馬する shutsubasuru (1) te paard vertrekken; [i.h.b.] zich naar het slagveld begeven; opmarcheren; uitrukken; ten strijde; in het veld; te velde rukken; ten strijde; te velde trekken; (2) ergens naartoe trekken; tegemoet gaan; (3) [pol.] zich kandidaat stellen; zich verkiesbaar stellen; kandidaat zijn; kandideren; meedoen; deelnemen; [Belg.N.] opkomen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'deelnemen', strategie: exact). 
2005-2020