日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘deskundige’
日蘭辭典 (trefwoord)
akarui明るい
bn. (1) [明るい] licht; helder. ¶ に明るい goed op de hoogte van; bekwaam in. ¶ ......に明るい人 deskundige. (2) [潔白な] onschuldig.
michi道、路
zn. (1) [道路] weg m. (2) [方法] middel o.; uitweg m.; methode v. (3) [道程] afstand m. (4) [道德] zedelijk beginsel o.; de rechte weg. ¶ 道で onderweg. ¶ に途がない geen andere keuze hebben; er niets anders op weten. ¶ 道に從ふ het rechte pad volgen; de deugd betrachten. ¶ 道を教へる den weg wijzen. ¶ 途を拓く een weg banen. ¶ 其の道の者 een man van het vak; een deskundige; een specialiteit. ¶ 道ならぬ onzedelijk. ¶ 道案内 gids. ¶ 路傍に langs den weg.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <deskundige>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
手足れ tedare (1) meesterschap; bedrevenheid; deskundigheid; behendigheid; vaardigheid; (2) meester; expert; deskundige; adept
tsuu x brieven; x stuks; x exemplaren [kwantor voor brieven, documenten, afschriften enz.]; ; het vertrouwd zijn met; het goed op de hoogte zijn van; het goed ingelicht zijn over; het goed ingevoerd zijn in; het goed thuis zijn in; het geverseerd zijn in; het doorkneed zijn in; het bedreven zijn in; het goed onderlegd zijn in; het bekend zijn met; het wegwijs zijn in; ; (1) kenner; expert; connaisseur; deskundige; autoriteit; sommiteit; (2) vertrouwdheid; kennis; deskundigheid; autoriteit; (3) begrip; inleving; (4) subtiel persoon; geraffineerd iemand; (5) man; vrouw van de wereld; mondain iemand
玄人 kurouto (1) expert; deskundige; vakman; kenner; specialist; beroeps; professioneel beoefenaar; professional; [afk.] prof; (2) meisje uit de rosse buurt
sha (1) kwantor voor betrokken partijen; personen; (2) [honkb.] kwantor voor slagmannen of lopers die bij een inning betrokken zijn; ; -er; -aar; -or; -eur; -ant; ~ persoon [achtervoegsel dat van het grondwoord een nomen agentis maakt]; ; expert; vakman; beroeps; professioneel beoefenaar; professional; prof; deskundige; specialist; [i.h.b.] geisha; [i.h.b.] courtisane; [i.h.b.] hostess [verkorting van soresha 其者]
上手 jouzu goed (in); vaardig; bedreven; behendig; kundig; knap; meesterlijk; deskundig; vakkundig; bekwaam; sterk; ervaren; habiel; handig; geverseerd; onderlegd; [Belg.N., niet alg.] beslagen; ; (1) expert (in); deskundige; meester; vakkundige; kenner; baas; piet; [inform.] kei; [inform.] kraan; (2) vleierij; mooipraterij; flemerij
専門家 senmonka (1) specialist; expert; deskundige; vakman; kenner; (2) professioneel beoefenaar; professional; beroeps
達人 tatsujin meester; expert; deskundige; vakman; specialist; kenner
博士 hakase (1) meester; geleerde; erudiet; expert; deskundige; (2) doctor; dr.
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'deskundige', strategie: exact). 
2005-2020