日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘deur’
日蘭辭典 (trefwoord)
tobira
(闔) zn. deur v.; titelblad (本の) o.
to
zn. deur v. ¶ 開ける deur opendoen. ¶ 開かぬ blinde deur. ¶ を敲く aan de deur kloppen.
ken
zn. huis o.; deur v. ¶ 三 drie huizen. ¶ 三目 het derde huis van hier; twee huizen verder.
no
vz. van. ¶ の戸 deur van ijzer; ijzeren deur. ¶ 机の脚 poot van de tafel; tafelpoot. ¶ 一日の reis van een dag; dagreis. ¶ 蘭語手紙 een Hollandsche brief; een brief in het Hollandsch.
genkan玄關
(玄関) zn. voorportaal o.; verstibule v. ¶ 玄關番 deurwachter; concierge. ¶ 玄關拂ひ weigering van den toegang. ¶ 玄關拂ひを食ふ niet toegelaten worden; van de deur weggestuurd worden.
kuchi
zn. (1) [] mond m. (2) [言語] taal v. ; woord v. (3) [味感] smaak m. (4) [入] deur v.; ingang m. (5) [吸] mondstuk o. (6) [] opening v.; gat o. (7) [空位] vacature v.; vacante plaats v.; betrekking v. (8) [人數] aantal personen m. (9) [割前] aandeel o.; portie v.; (10) [部類] soort v.; artikel o.; merk o. ¶ 開く den mond opendoen. ¶ をきく spreken met. ¶ 出す zich mengen in; zich bemoeien met. ¶ がすべる zich verspreken. ¶ 惡い gemeene taal uitslaan. ¶ と腹とは違ふ niet meenen wat men zegt. ¶ 合ふ naar den smaak zijn. ¶ を探す een baantje zoeken. ¶ 此のは品切れになりました dit artikel is uitverkocht; deze soort hebben wij niet meer. ¶ にて mondeling.
SUPPLEMENT (trefwoord)
doaドア
zn. (een, de) deur (Westerse stijl; vgl. o.a. , , ).
hisomu潜む
i.w. (1) zich verbergen; schuilen; zich schuil houden. ¶ 盗賊が暗い戸口に潜んでいた。 Tōzoku ga kurai toguchi ni hisonde ita. De dief verborg zich in de donkere deuropening. (TTC) (2) schuil gaan; verborgen zijn ¶ 殺人事件の背後に潜むミステリーを解き明かせ。Satsujin jiken no haigo ni hisomu misuterii wo tokiakase. Los het raadsel op dat schuil gaat achter de moord. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <deur>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
入り口 iriguchi (1) ingang; toegang; deur; poort; havenmond; invaart; riviermond; mond; monding; (2) beginfase; aanvangsfase; begin van een zaak; eerste fase; eerste stap; eerste schrede
玄関 genkan (1) deur; voordeur; ingang; (2) voorportaal; vestibule; inkomhal; hal
ドア doa (1) deur; (2) portier; autoportier
tobira (1) deur; portier; poortje; (2) deurvleugel; (3) titelblad; titelpagina; eerste; voorste pagina; voorpagina; frontpagina
to (1) deur; (2) nauwe riviermond; [aardr.] poort; (3) zee-engte; straat
toboso (1) taatskom; taatspot; (2) deur
建具 tategu (1) deur- en raamwerk; schrijnwerk; (2) stoffering en meubilering; woninginrichting
開き hiraki (1) opening; het openen; het opengaan; (2) deur; poortje; (3) [cul.] opengesneden; gedroogde vis; (4) verklaring; uitleg; opheldering; toelichting; (5) bevrijding; verlossing; verlichting; (6) herleving; herstel; (7) ontwijkende beweging; motiliteit; (8) [plantk.] bloei; het uitkomen; (9) [euf.] einde; beëindiging; afsluiting; sluiting; het opbreken; het uit elkaar gaan; opheffing; besluit; (10) 10. verschil; gat; discrepantie; kloof; (11) 11. [scheepv.] het loeven; het overstag gaan; (12) 12. [no-theat.] hiraki-figuur [dansfiguur waarbij de uitvoerder twee of drie passen achteruitzet en daarbij beide armen naar voren brengt en openspreidt]; (13) 13. [muz.] topgedeelte van een shamisen-plectrum dat de snaren aantokkelt; (14) 14. [foto.] lensopening; apertuur
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'deur', strategie: exact). 
2005-2020