日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘doen alsof’
日蘭辭典 (trefwoord)
narisumasu成澄す
(成りすます) i.w. zich het air geven van; doen alsof men ...... is.
furi
(振り) (1) [ぶらぶらすること] schommeling v.; slingering v.; trilling v. (2) [仕振] manier van doen; wijze v. (3) [態度] gedrag o.; optreden o. (4) [姿] uiterlijk o. (5) [見せかけ] mom o.; schijn m. ¶ 風をする voorgeven; doen alsof. ¶ 知らぬ振りをする zich van den domme houden. ¶ 一振り een zwaardslag.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <doen alsof>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
振りをするfuriwosuru doen alsof; zich voordoen alsof; spelen alsof; uithangen; pretenderen; voorgeven; simuleren; voorwenden; veinzen; fingeren; de allures; schijn aannemen van; zich het air geven van; affecteren; een air aannemen alsof
構えるkamaeru (1) oprichten; (zich) vestigen; (2) klaarmaken; paraat maken; [銃を] in de aanslag brengen; (3) aannemen; zich voordoen als; zich aanmeten; zich voordoen als; (4) doen alsof; veinzen; voorwenden; pretenderen; voorgeven
決め込むkimekomu (1) als vaststaand aannemen; als vanzelfsprekend beschouwen; ervan uitgaan; overtuigd zijn; er stellig op rekenen; (2) zich indenken; pretenderen; voorwenden; voorgeven; zich voorstellen; zich inbeelden; zich wanen; menen; zich voordoen als; uithangen; doen alsof; (3) hardnekkig volhouden; volharden in; doorzetten; doorgaan met; (4) perfect doen passen in
見せるmiseru (1) tonen; aantonen; laten zien; voordoen; (2) er doen uitzien als; doen lijken; het air geven van; (3) doen alsof; zich voordoen; pretenderen; (4) [bij de huisarts enz.] laten onderzoeken; (5) eens tonen dat ~ [aangesloten op de te-vorm van dōshi: "eens laten zien wat men aandurft; gaat doen"; uitgang om de overtuiging of vastberadenheid van het onderwerp te onderstrepen]
見せ掛けるmisekakeru doen alsof; voorwenden; zich ~ voordoen; komedie spelen; huichelen; veinzen; fingeren; voorgeven; pretenderen; simuleren; [gew.] totentrekken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.55 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'doen alsof', strategie: exact). 
2005-2023