日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘doodop’
日蘭辭典 (trefwoord)
tsukare
(疲れ) zn. vermoeienis v.; vermoeidheid v.; moeheid v.; afmatting v.; ¶ 疲れを休める uitrusten; op z’n verhaal komen. ¶ お疲れでしたらう u zal wel moe zijn. ¶ の疲 verveling. ¶ 疲果てる doodop zijn; doodmoe zijn; uitgeput zijn; niet meer kunnen.
hetohetoへとへと

bw. doodmoede; doodop.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <doodop>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ばてるbateru uitgeput; doodop; doodmoe; afgemat; bekaf raken; volkomen uitgeteld raken; aan het eind van zijn krachten raken; op; kapot zijn; er doorheen zitten; er door zitten; niet meer kunnen
へとへとhetoheto uitgeput; doodop; doodmoe; moe als een hond; hondsmoe; bekaf; uitgeteld; afgemat; afgedraaid; doorgedraaid; afgesloofd; afgebeuld; gaar; kapot; afgepeigerd; geen pap meer kunnen zeggen; [Belg.N.; inform.] pompaf
疲れ切ったtsukarekitta uitgeput; doodop; bekaf; doodmoe; afgepeigerd; afgemat; kapot
疲れ果てたtsukarehateta uitgeput; doodmoe; doodop; bekaf; afgepeigerd; afgemat; op; uitgeteld; afgejakkerd; afgedraaid; afgesloofd; afgetobd
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'doodop', strategie: exact). 
2005-2023